งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electric field line Electric flux Gauss’s law

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electric field line Electric flux Gauss’s law"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electric field line Electric flux Gauss’s law

2 เส้นสนามไฟฟ้า (Electric field line)

3

4 เส้นสนามไฟฟ้า (Electric field line)

5 Link:http://www. mwit. ac

6 เส้นสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนแผ่นอนันต์ขนานกัน กับการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในสนามไฟฟ้า
-

7

8 อยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์ของ
“Wiring particle trap” อุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์เกี่ยวกับ ฟิสิกส์ของอนุภาค(particle physics) เพื่อวิเคราะห์วิถีการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า อยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์ของ Oxford University

9 ฟลักซ์ไฟฟ้า (Electric flux)
ฟลักซ์ไฟฟ้า (E)

10 ฟลักซ์ไฟฟ้า Link :

11 Electric flux Net electric flux

12 กฎของเกาส์ (Gauss’s law)

13

14 กฎของเกาส์กับสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ

15 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำไฟฟ้า

16 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำไฟฟ้า
+ A

17 ประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอแบบเส้น (Line charge)

18 ประจุกระจายบนแผ่นระนาบที่ไม่ใช่ตัวนำ


ดาวน์โหลด ppt Electric field line Electric flux Gauss’s law

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google