งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electric force and Electric field

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electric force and Electric field"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electric force and Electric field

2 Properties of electric charge
ชนิดประจุ  positive and negative ประจุเหมือนกัน ผลักกัน(Repel) ต่างกันดูดกัน (Attract) ประจุเป็นปริมาณ quantized q = Ne สามารถเขียนสัญลักษณ์ หน่วยเป็น Coulomb (C) + -

3 Properties of electric charge
คำถาม เมื่อนำวัตถุ A ใกล้กับ B พบว่าดูดกัน เมื่อนำวัตถุ B ใกล้กับวัตถุ C พบว่าผลักกัน ให้สรุปเกี่ยวกับชนิดประจุของวัตถุ ทั้งสาม

4 การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้า (Charging objects)
การถ่ายเทประจุ (charged transference) การเหนี่ยวนำ (Induction) โพลาไรเซชัน (Polarization)

5 Electrostatic in nature

6 Electrostatic in nature; Why?
เมื่อถอดเสื้อไนลอนเมื่ออากาศแห้งมีเสียงเปรี๊ยะๆ รู้สึกไฟกระตุกถ้าใช้มือแตะที่รถเข็นใน Supermarket รถบรรทุกน้ำมันต้องมีระบบสายดิน ลูกโป่งติดผนังได้ชั่วคราว ฝุ่นเกาะกระจก หรือหน้าจอทีวีโดยเฉพาะวันอากาศแห้ง จุดบัดกรีในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรมีส่วนแหลมคม

7 กฏของคูลอมบ์ (Coulomb’s law)
+ q1 - q2 + q1 q2 แรงคู่ปฏิกิริยา

8 แรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุ (Point charge)
Ex1 กำหนดให้ q1 = q3 = 5.0 C และ q2 = -2.0 C และ a = 0.1 เมตร จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ q (ตอบ N) -q2 +q1 +q3 a

9 แรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุ (Point charge)
Ex2 จะต้องวางประจุ ตรงตำแหน่งใดจึงจะทำให้แรงลัพธ์ที่กระทำกับ q3 เป็น 0 เมื่อ q1 = 15.0 C อยู่ที่ตำแหน่ง x = 2a m และ q2 = 6.0 C อยู่ที่จุดกำเนิด (origin) -q3 +q2 +q1 2a

10 แรงไฟฟ้าระหว่างจุดประจุ (Point charge)
Ex 3 ทรงกลมเล็กๆ มีประจุเหมือนกันทุกประการมวลเท่ากับ 3.010-2 kg แขวนและอยู่ในสมดุลดังรูป ถ้าความยาวเชือกแต่ละข้างยาว L = 0.15 m มุมจากแนวดิ่งเป็น  = 5.00 -q3

11 สนามไฟฟ้า (Electric field)

12 สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ (Point charge)
0.40 m +q1 -q2 0.30 m

13 สนามไฟฟ้าเนื่องจาก Electric dipole
+q -q a

14 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจายสม่ำเสมอเชิงเส้น (Uniform line charge)
P

15 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุกระจายสม่ำเสมอเป็นวงแหวน (Uniform line charge)


ดาวน์โหลด ppt Electric force and Electric field

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google