งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทางร่างกายในวัยเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทางร่างกายในวัยเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทางร่างกายในวัยเด็ก
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาทางร่างกายในวัยเด็ก อายุตั้งแต่ 3-12 ปี

2 เด็กวัย 2-6 ขวบ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะช้า เมื่อเทียบกับวัยทารก สัดส่วนของร่างกายค่อยๆเปลี่ยนไป กระดูกมีความแข็งแรง กล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสทำหน้าที่ได้ดี เหมาะที่จะเล่นกีฬาประเภทเคลื่อนไหว

3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
วัย 6-12 ปี 6-12 ปี อายุ เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

4 ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สุขภาพดีกว่าวัยอื่นๆ ความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น
พัฒนาทางร่างกาย การเจริญเติบโตช้าลง ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สุขภาพดีกว่าวัยอื่นๆ ความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น เป็นระยะที่เด็กผู้หญิงจะโตเร็วกว่าเด็กผู้ชาย จนกระทั่งย่างเข้าวัยรุ่น ผู้ชายจะโตทันเด็กผู้หญิงและล้ำหน้าเด็กผู้หญิง เด็กในวัยนี้ชอบทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ความรวดเร็ว เนื่องจากการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อและประสาท

5 มีเหตุผล ความก้าวร้าวลดลง อยากเป็นคนดี
พัฒนาทางจิตสังคม มีอัตมโนทัศน์ที่ซับซ้อน มีความเป็นตัวเอง เพื่อนคือคนสำคัญ เรียนรู้การควบคุมตนเอง ไวต่อการแสดงออกของคนอื่นที่มีต่อตนเอง พัฒนาทางคุณธรรม มีเหตุผล ความก้าวร้าวลดลง อยากเป็นคนดี อย่า สั่งการเด็ก บอกเด็ก ทำทุกอย่างให้เด็ก นอกจากจะทำให้เด็กไม่มีปัญญาแล้วยังคิดไม่เป็นด้วย

6 ข้อแตกต่างจาก 6 ขวบแรกที่ชัดเจน
เด็กวัยประถมศึกษาคิดอย่างมีเหตุผล ชอบช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน อยากเป็นตัวของตัวเอง ชอบค้นคว้าเรียนรู้จริงจังในสิ่งที่ตนสนใจ

7 จัดทำโดย ด.ญ.ศุภกัญญา ศิริปูชกะ ชั้น ม.1/10 ด.ญ.อุษา เกษรา ชั้น ม.1/10 ด.ญ.เกณิกา ดาวพราย ชั้น ม.1/10 ด.ช.บุรินธร พะสุ ชั้น ม.1/10 ด.ช.เอกธนา มะระหยก ชั้น ม.1/10

8 ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทางร่างกายในวัยเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google