งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงงาน ค่า R.O.ในน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงงาน ค่า R.O.ในน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงงาน ค่า R.O.ในน้ำ
จัดทำโดย 1.ด.ช.กรณัฐ ประสงค์มณีรัตน์ ม.1/5 เลขที่ 2 2.ด.ช.กษิดิศ ลาภเลิศสุข ม.1/5 เลขที่ 3 3.ด.ช.กาญจน์ นพวิง ม.1/5 เลขที่ 5 4.ด.ญ.ชนมน สุขชู ม.1/5 เลขที่ 9 5.ด.ญ.ณัฐณิชา ตนักษรานนท์ ม.1/5 เลขที่ 15 6.ด.ญ.บวรลักษณ์ โชติวรรณพฤกษ์ ม.1/5 เลขที่ 32 7.ด.ญ.ศุภิสรา เดือนเพ็ญ ม.1/5 เลขที่ 48 เสนอ อ.สุมน คณานิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

2 แนวคิดที่ทำโครงงาน ปัจจุบันนี้เรามักพบว่ามีน้ำดื่มให้เลือกซื้อมากมายหลายยี่ห้อ แต่ปัญหาคือแล้วจะทราบหรือแน่ใจได้อย่างไรว่าน้ำที่เราดื่มมีคุณภาพเหมาะต่อการบริโภค วัตถุประสงค์ ในการทำโครงงาน ต้องการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มว่าเหมาะสมต่อการบริโภคหรือไม่

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.อุปกรณ์ -น้ำดื่มที่ต้องการทดลอง -ภาชนะใส่น้ำ -เครื่อง TDH (เครื่องทดสอบแบบธรรมดา) -เครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า 2.ขั้นตอนการทดลอง -ทดสอบด้วยเครื่อง TDH 1.นำน้ำที่ต้องการทดสอบเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 2.ทดสอบคุณภาพน้ำในตัวอย่างน้ำที่ต้องการทดสอบโดยใช้เครื่อง TDH 3.จุ่มลงในตัวอย่างน้ำ 4.รอให้ค่าตัวเลขจากเครื่อง TDH คงที่แล้วบันทึกค่า 5.นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

4

5 -ทดสอบด้วยเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
1.นำน้ำที่ต้องการทดสอบเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 2.ทดสอบคุณภาพน้ำในตัวอย่างน้ำที่ต้องการทดสอบโดยใช้เครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า โดยเปิดสวิตซ์เครื่องแล้วจุ่มลงในตัวอย่างน้ำที่ต้องการทดสอบ 3.รอให้สีของน้ำเปลี่ยนจนคงที่แล้วนำเครื่องออก 4.นำสีของน้ำที่เปลี่ยนมาวิเคราะห์

6

7 ผลที่ได้จากการทดสอบจากเครื่อง TDH
น้ำตราสิงห์ มีค่า R.O ppm น้ำต้ม มีค่า R.O ppm แท้งค์น้ำดื่มโรงเรียน มีค่า R.O ppm น้ำตรามิเนเร่ มีค่า R.O ppm น้ำตราคูลลี่ เฟรส มีค่า R.O ppm น้ำตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ มีค่า R.O ppm น้ำตราพิกุล มีค่า R.O ppm

8 สรุปผลการดำเนินงานจากเครื่อง TDH
1.น้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ได้แก่ น้ำตราคูลลี่ เฟรส น้ำตราพิกุล 2.น้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยาของไทย ได้แก่ น้ำตรา-สิงห์ น้ำต้ม แท็งค์น้ำดื่มโรงเรียน น้ำตรามิเนเร่ น้ำตราคูลลี่- เฟรส น้ำตราเนสท์เล่-เพียวไลฟ์ น้ำตราพิกุล 3.น้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานตู้ทำน้ำดื่ม ได้แก่ น้ำตราคูลลี่-เฟรส น้ำตราพิกุล

9 กลุ่มของสิ่งเจือปนในน้ำ
มาตรฐานค่าความปนเปื้อนในน้ำดื่มจากเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ตะกอนสี กลุ่มของสิ่งเจือปนในน้ำ ผลกระทบต่อร่างกาย สีเขียว คลอรีน คอปเปอร์ออกไซด์(ทองแดง) ไต,ระบบประสาท ทำให้เกิดมะเร็ง สีดำหรือเทา สารประกอบธาตุหนักของ ปรอท ตะกั่ว โลหะ กระดูกสันหลัง สีขาวขุ่น คัลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ ซิ้งออกไซด์ อลูมิเนียมออกไซด์ อาโอนิค(สารหนู) แร่ใยหิน , หินปูน นิ่วในไต ตับ ระบบประสาท ทำให้เกิดมะเร็ง โรคเท้าดำ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ สีน้ำเงิน อลูมิเนียมซัลเฟรต(สารส้ม) สารอินทรีย์ ฟอสฟอรัส ระบบประสาท ตับ ไต ประสาท สีน้ำตาล หรือสีส้มเหลือง เฟอรัสออกไซด์ หรือสนิมเหล็ก ทางเดินอาหาร,ปัสสาวะเป็นพิษ

10 ผลที่ได้จากการทดสอบจากเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
น้ำตราสิงห์ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง น้ำต้ม เปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้ำตาล แท็งค์น้ำดื่มโรงเรียน เปลี่ยนเป็นสีเหลือง น้ำตรามิเนเร่ เปลี่ยนเป็นสีเขียว น้ำตราคูลลี่- เฟรส เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆ น้ำตราเนสท์เพียวไลฟ์ เปลี่ยนเป็นสีเขียว น้ำตราพิกุล เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน

11 สรุปผลการดำเนินงานจากเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
สารที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองส้ม(น้ำตาล) ได้แก่ น้ำตราสิงห์ น้ำต้ม แท็งค์น้ำดื่มโรงเรียน น้ำตราคูลลี่- เฟรส น้ำตราพิกุล (ทำให้ทางเดินปัสสาวะเป็นพิษ) สารที่เปลี่ยนสีเป็นสีเขียว ได้แก่ น้ำตรามิเนเร่ น้ำตราเนสท์เพียวไลฟ์ (ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับไต ระบบประสาท ทำให้เกิดมะเร็ง)

12 ประโยชน์ที่ได้รับ การทดลองนี้เป็นวิธีทดสอบคุณภาพทางเคมีวิธีหนึ่ง ที่สามารถใช้ผลการทดลองเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบริโภคที่มีคุณภาพ ปราศจากโรค เพราะว่าน้ำบางชนิดเมื่อมองแล้วไม่มีสิ่งใดแปลกปลอม แต่เมื่อได้ทำการทดลองแล้วจะพบว่าน้ำทุกชนิดก็มีเชื่อโรคบางชนิอยู่เล็กน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัว

13 ขอจบการนำเสนอผลงานเพียงเท่านี้
ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงงาน ค่า R.O.ในน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google