งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาถ่ายภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาถ่ายภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาถ่ายภาพ

2 แสง ( Visible Light ) เดินทางเป็นเส้นตรง
เมื่อกระทบวัตถุ มันจะเกิดปรากฏการณ์ 3 แบบ 1. สะท้อนกลับ 2. ส่องทะลุผ่านไป 3. ถูกดูดซับไว้ในวัตถุนั้น (แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน) แสงอาทิตย์ มีสีแฝงอยู่ภายใน หรือเรียกว่า spectrum เราเห็นวัตถุมีสีต่าง เพราะวัตถุนั้น ทำ 1. กับบางสีที่เราเห็น และทำ 2. หรือ 3. กับบางสีที่เหลือ

3 แสง ( Visible Light ) การมองเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆ

4 แสง ( Visible Light ) การมองเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆ

5 อุณหภูมิสี Color Temperature
มีหน่วยวัดเป็นเคลวิน °K = องศาเซลเซียส + 273 เผาโลหะดำ ให้ร้อน 3000 องศาเซลเซียส จะได้อุณหภูมิสีที่ 3273 เคลวิน

6 สีของแสงแบบต่างๆ Auto White Balance ( AWB ) = ปรับอัตโนมัติ
Day Light / Outdoor = แสงแดดตอนกลางวัน Shade = ถ่ายในร่มไม้ หรือร่มเงาชายคา ตอนกลางวัน Tungsten / Incandescent = แสงหลอดไส้ Cloudy = แสงตอนกลางวันแต่เป็นวันที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝน Fluorescent = แสงหลอดฟลูโอเรสเซนท์ Flash = แสงจากไฟแฟลช 6

7 กล้องยอดนิยม SLR กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว SLR (Single Lens Reflex)
เวลาดูภาพ บันทึกภาพลงฟิล์ม

8 ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)
1 STOP = 1 ขั้น วินาที 1/ วินาที

9 ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)
1/30 วินาที 1/1000 วินาที

10 การทำงานของรูรับแสง (Aperture)
ภายในตัวเลนส์ จะมีส่วนที่เป็น “ไดอะแฟรม” (Diaphragm) มี ลักษณะเป็นคลีบหลายอันซ้อนทับกัน แต่จะเปิดเป็นรู (เกือบจะเป็นวงกลม) ตรง กลางให้แสงผ่านไปได้ เราเรียกว่า “รูรับแสง” หรือ “ช่องรับแสง” (Aperture) ซึ่งสามารถปรับขยายขนาดของรูนี้ ให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ได้ คล้ายกับม่านตาของคนเรา

11 การทำงานของรูรับแสง (Aperture)
f-stop = f / d = 50 / 50 = 1 Diameter ( d ) Focal Length ( f ) 50mm. 50mm. f/1 คือรูรับแสงที่ d = f

12 การทำงานของรูรับแสง (Aperture)
f-stop = f / d1 = 50 / 50 = 1 f-stop = f / d2 = 50 / 25 = 2 Diameter ( d1 ) Diameter ( d2 ) 50mm. 25 mm. f/2 = ¼ ของ f/1

13 F 16 F 2.8 ชัดลึก ชัดตื้น ... 13

14 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับรูรับแสง
14

15 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับรูรับแสง
A B C D

16 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์กับรูรับแสง กับ ISO

17 การสะท้อนแสงของวัตถุ และการวัดแสง
การสะท้อนแสงของวัตถุต่างๆ กระดาษสีเทามาตรฐาน (Gray card) 18% สะท้อนแสง 99% สะท้อนแสง 18% สะท้อนแสง 1% สีขาว สีเทากลาง สีดำ ค่ากลางในการอ้างอิง เพื่อการวัดแสง

18 โหมดหลัก Full Auto โหมดอย่างง่าย P = Program
Tv = Time Value = Shutter Priority = S ของ Nikon Av = Aperture Value = Aperture Priority = A ของ Nikon M = Manual 18

19 Mode ที่แนะนำ Tv หรือ S เมื่อถ่ายภาพต่อไปนี้
Mode ที่แนะนำ Av หรือ A เมื่อถ่ายภาพต่อไปนี้ ภาพบุคคล โดย เลือกรูรับแสงกว้างที่สุด (Fน้อยสุด) ภาพวิวทิวทัศน์ โดย เลือกรูรับแสงแคบ (Fมาก) ภาพดอกไม้ โดย เลือกรูรับแสงแคบ (Fมาก) Mode ที่แนะนำ Tv หรือ S เมื่อถ่ายภาพต่อไปนี้ ภาพกีฬา หรือ ภาพเด็ก โดย เลือกความเร็วชัตเตอร์ค่อนข้างสูง ภาพน้ำตก โดย เลือกความเร็วชัตเตอร์ค่อนข้างต่ำ และใช้ขาตั้งกล้อง ภาพตอนกลางคืน ใช้แฟลช ใช้ความเร็วชัตเตอร์ ปานกลาง ( 1/30 วินาที ) ภาพวิวตอนกลางคืน ไม่ใช้แฟลช ใช้ความเร็วชัตเตอร์ ต่ำ และใช้ขาตั้งกล้อง

20 Mode ที่แนะนำ M เมื่อถ่ายภาพต่อไปนี้
Mode ที่แนะนำ P เมื่อถ่ายภาพต่อไปนี้ ภาพแบบต้องรีบๆถ่าย เช่น เหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่มีเวลาปรับอะไรมาก Mode ที่แนะนำ M เมื่อถ่ายภาพต่อไปนี้ ภาพย้อนแสง หรือมีส่วนที่สว่าง และมืด อยู่ในภาพเดียวกัน ต้องคำนวณแสงเอง ภาพดาว หรือ ภาพพลุ ซึ่งไม่สามารถวัดแสงได้ ต้อง ประมาณค่าแสงเอาเอง

21 กฏสามส่วน (rule of third)
การจัดองค์ประกอบภาพ กฏสามส่วน (rule of third) ลากเส้นสมมติแบ่งพื้นที่ออกเป็น ด้านละ 3 ส่วนเท่าๆกัน ก็จะได้เป็นช่องต่างๆ 9 ช่อง แต่ให้สังเกต จุดตัด 4 จุด เป็นจุดที่เราจะวาง “จุดเด่น” ของภาพ ไว้ในตำแหน่งดังกล่าว


ดาวน์โหลด ppt วิชาถ่ายภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google