งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Seminar in Management สัมมนาทางการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Seminar in Management สัมมนาทางการจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0303413 Seminar in Management สัมมนาทางการจัดการ
Welcome!!! Week 1: 17 มิถุนายน 2552

2 0303413 Seminar in Management สัมมนาทางการจัดการ
วิชาสัมมนาทางการจัดการ นิสิตคิดว่าน่าจะต่างจากวิชาอื่นอย่างไร?

3 โครงการสัมมนา สานสัมพันธ์ลูกค้าศูนย์หนังสือ มมส. โครงการ 2
โรงแรงอมรพันธ์วิลลล่า ระยอง (สถานที่เป็นเรื่องที่สำคัญ)

4 (อย่าลืมว่ามีค่าใช้จ่ายหลายรายการ)
การเดินทาง โดยรถบัส (อย่าลืมว่ามีค่าใช้จ่ายหลายรายการ)

5 บรรยากาศ ต้องสร้างบรรยากาศ

6 ดูงานที่บริษัท Metro Systems (การดูงานอาจเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนา)
ห้องบรรยาย (ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม)

7 ดูงานที่บริษัท Metro Systems
การจัดการคลังสินค้า

8 เข้ากับบรรยากาศของสถานที่ทะเล
ห้องสัมมนา เข้ากับบรรยากาศของสถานที่ทะเล ผ่อนคล้าย

9 สำหรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
เตรียมการ ต้องมี Staffs สำหรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

10 บรรยากาศ ที่พักติดชายหาด ส่วนหนึ่งของการสัมมนาคือการพักผ่อน
(แต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะออกแบบการจัดสัมมนาอย่างไร?)

11 ทีมงานต้องมีประสิทธิภาพ

12 เชิญประธานกล่าวเปิดงาน
วิทยากร (อ.ชนะ) ตลกมาก เชิญประธานกล่าวเปิดงาน

13 พิธีกล่าวเปิดงาน ผู้จัดการศูนย์หนังสือ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์
ส่วนมากจะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน/ หรือบุคคลสำคัญจากหน่วยงานภายนอก

14 ฝ่ายบริหารและพนักงานศูนย์หนังสือ
ต้องมีการแนะนำตัว ฝ่ายบริหารและพนักงานศูนย์หนังสือ

15 หน้าตาของผู้เข้าร่วมสัมมนา
แขกผู้มีเกียรติที่นั่งแถวหน้า

16 Customer Relationship Management (CRM)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำคัญไฉน? สาระสำคัญเชิงวิชาการ

17 ต้องมีกิจกรรมทั้งเชิงวิชาการ และสันทนาการ
ทำอย่างไรให้ทุกคนมีส่วนร่วม ??? (งานสัมมนาของพวกเราก็เช่นกัน)

18 กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เราจะต้องดูแลพนักงานของเรา
เลี้ยงอาหาร 3 มื้อ

19 วิธีการทำให้คนมีส่วนร่วม
เช่น มีการร้องเพลง

20 เปิดใจพูดถึงการบริการของศูนย์หนังสือ
Feedback ที่ดีมากๆ

21 น้อมรับมาคิดต่อทำต่อ
ข้อสรุปของผู้จัดการ น้อมรับมาคิดต่อทำต่อ

22 ขอบคุณพนักงานและลูกค้า
ให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่าเราจะปรับปรุงการ ให้บริการของศูนย์หนังสือ

23 ถ่ายภาพหมู่ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ไว้ทำรายงานประจำปี

24 บรรยากาศ Relax หลังการสัมมนา

25 Staffs หลายคนจะเหนื่อยมาก
เป็นงานหนักพอสมควร

26 พนักงานศูนย์หนังสือได้แสดงความสามารถ
กิจกรรมรอบค่ำ พนักงานศูนย์หนังสือได้แสดงความสามารถ และ Entertain ลูกค้า

27 เล่นน้ำหลังการสัมมนา

28 ต้องดูแลลูกค้าจนกว่าจะเข้านอน
เริ่มดึกแล้ว ต้องดูแลลูกค้าจนกว่าจะเข้านอน

29 ที่พัก

30 นำเที่ยว Rayong Aquarium
ขากลับ

31 Dinner น่าทานมั๊ยครับ อาหารมื้อใหญ่

32 กิจกรรมชายหาด ตั้งใจที่เอาชนะมาก

33 คีบไข่ คีบให้ถูกนะ

34 หลังจากกิจกรรมสัมมนาชายหาด
ถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้ง

35 ความสำเร็จ (Success) ของการสัมมนา
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของหลายฝ่าย (งานของพวกเราก็เช่นกัน)

36 กิจกรรมในชั้นเรียน (งานกลุ่ม)
ทำในชั้นเรียน นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Seminar in Management สัมมนาทางการจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google