งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Network.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Network."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Network

2 ความหมายของ Social Network
Social Network หมายถึงการที่มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทำความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นเว็บ (Social Network) ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่งเอง โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้นที่ให้ผู้คนเข้ามารู้จักกัน มีการให้พื้นที่ บริการเครื่องมือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย สร้างเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ประเภท (Social Network) เกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งที่มีเป้าหมายเชิงพาณิชย์ และไม่แสวงหากำไร

3 รูปแบบ Social Network

4 ประเภทของ Social Network
1. ประเภทแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (data/knowledge) 2. ประเภทเกมส์ออนไลน์ (online games) 3. ประเภทสร้างเครือข่ายทางสังคม (community) 4. ประเภทฝากภาพ (photo management) 5. ประเภทสื่อ (media) 6. ประเภทซื้อ- ขาย (business/commerce)

5 ตัวอย่างของ Social Network
Hi5 Twitter My Space Face Book Orkut Bebo Tagged

6 ปัญหาที่มาจาก Social Network

7 ปัญหาไวรัสที่มากับ Social Network
ไวรัส อีเมล์ที่ส่งมาจาก Facebook เพื่อแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน

8 ปัญหาไวรัสที่มากับ Social Network
ไวรัสที่มาในรูปแบบคลิป ต่างๆ ไวรัสที่มาในรูปแบบ Application ไวรัสที่มาในรูปแบบที่เป็น Link URL

9 แนวทางการแก้ไขปัญหาไวรัสในปัจจุบัน

10 วีธีในการตรวจหาไวรัส มี 3 แบบ ดังนี้
วิธีที่ 1 การสแกน การใช้โปรแกรมในการตรวจหาไวรัส โดยการดึงโปรแกรมบางส่วนของ ตัวไวรัสมาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ส่วนที่ดึงมานั้นเรียกว่า ไวรัสซิกเนเจอร์ (Virus Signature) ข้อดี สามารถตรวจสอบหาไวรัสที่มาใหม่ได้ทันที จุดอ่อน ฐานข้อมูลที่เก็บไวรัสซิกเนเจอร์จะต้องทันสมัยอยู่เสมอ และ ครอบคลุมไวรัสทุกตัว และมากที่สุดด้วย ดังนั้นการตรวจหาไวรัสแบบนี้จะ ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้สร้างไวรัสกับสแกนเนอร์ว่าใครจะเก่งกว่า

11 การตรวจสอบไวรัสโดยวิธีการสแกน

12 วิธีที่ 2. การตรวจการเปลี่ยนแปลง
การหาค่าพิเศษ เรียกว่า เช็คซัม (Checksum) เกิดจากการนำเอาชุดคำสั่ง และข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรมมาคำนวณหรืออาจใช้ข้อมูลอื่นๆ ของไฟล์ ได้แก่ แอตริบิวส์ วันและเวลา เข้ามารวมในการคำนวณด้วย ข้อดี สามารถตรวจจับไวรัสใหม่ๆ ได้ และยังมีความสามารถในการตรวจจับ ไวรัสประเภทโพลีเมอร์ฟิกไวรัสได้อีกด้วย จุดอ่อน จะตรวจจับไวรัสได้ก็ต่อเมื่อไวรัสได้เข้าไปติดอยู่ในเครื่องแล้ว เท่านั้น

13 วิธีที่ 3. การเฝ้าดู เป็นการสร้างโปรแกรมตรวจจับไวรัสสามารเฝ้าดูการทำงานของเครื่อง ได้ตลอดเวลา เรียกว่า เรซิเดนท์หรือดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ โดยเทคนิคของการ เฝ้าดูนั้นอาจใช้วิธีการสแกนหรือตรวจการเปลี่ยนแปลงหรือสองแบบ รวมกันก็ได้ ข้อดี เมื่อมีการเรียกโปรแกรมใดขึ้นมาโปรแกรมนั้นจะถูกตรวจสอบก่อนทุก ครั้งโดยอัตโนมัติ ข้อเสีย จะมีเวลาที่เสียไปสำหรับการตรวจหาไวรัสก่อนทุกครั้ง และ เนื่องจากเป็นโปรแกรมแบบเรซิเตนท์หรือดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ จึงจำเป็นจะต้อง ใช้หน่วยความจำส่วนหนึ่งของเครื่องตลอดเวลาเพื่อทำงาน

14 Application Antivirus On Social Network
Idea Application Antivirus On Social Network

15 การรับส่งข้อมูลในระบบปัจจุบัน
Web Social Network 1.ผู้ใช้บริการเข้าไปใช้บริการWeb 2.Web ส่งข้อมูลกลับมาที่ผู้ใช้ 2 1 ผู้ใช้บริการ web

16 การรับส่งข้อมูลในระบบที่พัฒนา
Web Social Network application ต่างๆบนweb ผู้ใช้บริการweb 4 2 3 1 application ที่พัฒนามา


ดาวน์โหลด ppt Social Network.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google