งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FINANCING OF MEDICAL EDUCATION Supasit Pannarunothai Faculty of Medicine, Naresuan University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FINANCING OF MEDICAL EDUCATION Supasit Pannarunothai Faculty of Medicine, Naresuan University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FINANCING OF MEDICAL EDUCATION Supasit Pannarunothai Faculty of Medicine, Naresuan University

2 วัตถุประสงค์ เปรียบเทียบค่าเล่าเรียน แพทยศาสตรศึกษาในสหรัฐอเมริกา นำเสนอแหล่งรายได้ของ โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ แนวคิดปฏิรูประบบการคลังของ แพทยศาสตรศึกษาในประเทศไทย

3 ค่าเล่าเรียนที่ UMKC ปี 2002/3

4 ค่าเล่าเรียนที่ Stanford U. US$ 35,000 /yr (1,575,00 0 baht)

5 รายงานการเงิน UMKC 1999/2000

6 รายรับ รายจ่าย

7 รายงานการเงิน UMKC 1999/2000

8 รายงานแหล่งเงินเพื่อ การศึกษา UNM

9 เงินสนับสนุนจากรัฐ Resident training US$ 11 million /yr for 70 posts US$ 4 million /yr for 24 posts ประมาณ 2 ล้านบาท / คน / ปี KUMC

10 เงินสนับสนุนจากรัฐ กรณี รักษาผู้ป่วย จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อต้นทุนค่า ดำเนินการ (operating costs, Op ij ) Op ij = OR i * W j * O a i โดย OR i คืออัตราสำหรับต้นทุนค่า ดำเนินการ W j คือ ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG

11 เงินสนับสนุนจากรัฐ กรณี รักษาผู้ป่วย จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อต้นทุนค่าดำเนินการ (operating costs, Op ij ) Oa i = (PLAB i * WAGEINDEX i + (1-PLAB i ) * COLA i ) * (1+ DSH i + TEACH i ), และ PLAB i = สัดส่วนของต้นทุนค่าแรง (payment rate that is labor related) WAGEINDEX i = ดัชนี ค่าแรง (wage index) ของ โรงพยาบาลเขตเมือง / ชนบท COLA i = ตัวปรับค่าครองชีพ (cost of living adjustment) DSH i = ตัวปรับสำหรับสัดส่วนคนจน (payment factor for disproportional share) TEACH i = ตัวปรับสำหรับการเรียนการสอน (indirect cost of medical education) TEACH i = 1.89*((1+ (interns + residents) /beds) *.405 - 1)).

12 เงินสนับสนุนจากรัฐ กรณี รักษาผู้ป่วย จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับค่าลงทุน (Cp ij ) สำหรับกลุ่ม DRG j Cp ij = CR * W j * Ca i โดย CR คือ อัตราของประเทศที่จ่ายสำหรับค่า ลงทุน W j คือ ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของ DRG Ca i คือ ตัวปรับสำหรับค่าลงทุนของ โรงพยาบาลแต่ละประเภท

13 เงินสนับสนุนจากรัฐ กรณี รักษาผู้ป่วย จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับค่าลงทุน (Cp ij ) สำหรับกลุ่ม DRG j Ca i = CAPWAGE i * CAPCOLA i * (1+CAPDSH i +CAPTCH i ) * CAPLGURB i CAPWAGE i = WAGEINDEX i * 0.6848; CAPCOLA i = ตัวปรับสำหรับค่าลงทุนตามค่าครองชีพ = 0.3152 * (COLA i -1)+1; CAPDSH i = ตัวปรับสำหรับค่าลงทุนตามสัดส่วนคนจน = exp (0.2025 * DSHRATIO i ) DSHRATIO = 1 สำหรับโรงพยาบาลเขตเมืองมากกว่า 100 เตียง, = 0.1416 สำหรับโรงพยาบาลที่มีรายรับกว่า 30% จาก รัฐ และอื่นๆ = 0 CAPTCH i = ตัวปรับสำหรับค่าลงทุนตามการเรียนการสอน = exp (0.2822 * (interns + residents) / average daily census) -1, CAPLGURB i = ตัวปรับสำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมือง (= 1.03 for hospitals in large urban areas, = 1.00 otherwise)

14 สรุป การคลัง แพทยศาสตรศึกษา ระดับ MD จ่าย tuition fee ประมาณ 15% ของ ต้นทุนโรงพยาบาลทั้งหมด ( เพียง 1/3 ที่จ่ายค่าเรียน เอง ) ระดับ Postgrad ได้รับเงิน อุดหนุนจากรัฐ 2 ล้านบาท / คน / ปี เพื่อเป็นเงินเดือนของ แพทย์ที่เข้าฝึกอบรมและ อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt FINANCING OF MEDICAL EDUCATION Supasit Pannarunothai Faculty of Medicine, Naresuan University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google