งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Warehouse and Material Handling

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Warehouse and Material Handling"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 614316 Warehouse and Material Handling
Assignment

2 Assignment Theory (group) 10% Final Project (group) 25% Article (individual) 5%

3 Theory 1 AGV and Robot in mat handling 2 ASRS 3 Barcode
4 Magnetic stripe and Smart card 5 RFID (Radio Frequency Identification) 6 Automated optical inspection 7 GPS (Global Positioning System) 9. Intelligent / Active packaging 10. EDI (Electronic Data Interchange)

4 กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
Final Project กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ สำรวจสภาพปัญหาปัจจุบันของระบบคลังสินค้าหรือระบบการขนส่งวัสดุ วิเคราะห์ปัญหาในระบบคลังสินค้า นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

5 Article นำเสนอบทความทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้าหรือระบบการขนถ่ายวัสดุ สรุปประเด็น


ดาวน์โหลด ppt Warehouse and Material Handling

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google