งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

POISON สารใดๆก็ตามที่อยู่ในรูปของแข็ง หรือ ของเหลว หรือ แก๊ส เมื่อเข้าสู่ร่างกายของสัตว์แล้ว ไปขัดขวาง / ยับยั้ง การทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดยมีผลไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "POISON สารใดๆก็ตามที่อยู่ในรูปของแข็ง หรือ ของเหลว หรือ แก๊ส เมื่อเข้าสู่ร่างกายของสัตว์แล้ว ไปขัดขวาง / ยับยั้ง การทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดยมีผลไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 POISON สารใดๆก็ตามที่อยู่ในรูปของแข็ง หรือ ของเหลว หรือ แก๊ส เมื่อเข้าสู่ร่างกายของสัตว์แล้ว ไปขัดขวาง / ยับยั้ง การทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดยมีผลไป เปลี่ยนแปลง / กระทบ ต่อขบวนการต่างๆของร่างกาย

2 TOXICANT Toxicity : ปริมาณหรือขนาดของสารพิษที่สัตว์ได้รับเข้าไปแล้วทำให้สัตว์แสดงอาการป่วย  ตาย

3 Lethal DOSE (LD) : ขนาดของสารพิษที่ต่ำที่สุดที่ทำให้สัตว์ตาย ส่วนใหญ่ค่าของ LD มักจะกล่าวในรูปของ % เช่น LD50 หรือ LD100 หรือ LD1

4 Acute Toxicity การที่สัตว์แสดงอาการป่วยภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับสารพิษ Single Dose หรือ Multiple Dose

5 Chornic Toxicity : สัตว์ค่อยๆแสดงอาการป่วย ภายหลังจากที่ได้รับสารพิษขนาดไม่สูงนักแต่ได้รับเป็นเวลานาน

6 การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในร่างกาย(Biotransformation)
สารใดๆก็ตามที่สัตว์ได้รับเข้าไป(Xenobiotics)แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสารที่ออกฤทธิ์น้อยลง หรือเป็นอันตรายน้อยลงและขับถ่ายออกจากร่างกายรวดเร็วขึ้น

7 ขบวนการนี้เรียกว่า ____________
เปลี่ยน Metabolite ให้มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีขึ้นและ ละลายในไขมันได้น้อยลง 2. เปลี่ยน Metabolite ให้มีคุณสมบัติในการ ionize ให้สูงขึ้น หรือ  มีการรวมตัวกับโปรตีนได้น้อยลง 4. ลดการดูดซึมกลับ ( Reabsorption ) ที่บริเวณไตและท่อไตน้อยลง ขบวนการนี้เรียกว่า ____________ “DETOXIFY”

8 Lethal Synthesis : สารถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารพิษเพิ่มมากขึ้น หรือมีอันตรายต่อร่างกายมากขึ้น เช่น 1. การเปลี่ยน Fluoroaietate ในร่างกาย เป็น Fluorocitrate ซึ่งออกฤทธิ์ การทำงานขัดขวาง Tricarboxylic acid cyile 2. Oxidation ของ Parathion ได้ Paraoxon ซึ่งมีความเป็นพิษสูง 3. Oxidation ของ Ethylene glycol เป็น Oxalic  เป็นอันตรายต่อไต

9 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ชนิดสัตว์ แมว : ขาด glycuronyl transferase ทำให้เกิดเป็นพิษต่อ Phenol และ Bensoic ได้ง่าย 2. พันธุ์สัตว์ สุนัขพันธ์ดัลเมเชียน : ขาดเอ็นไซม์ Uricase ในการเปลี่ยนแปลงสาร Purine

10 อายุสัตว์ 2 mths เพศ สุขภาพ Body Temp. 7. การได้รับร่วมกับสารอื่นๆ

11 Treatment of Toxicoses
1. กำจัดสาเหตุของการเป็นพิษหรือที่มาของสารพิษ 2. ลดการดูดซึมของสารพิษ ส่วนที่ยังไม่ดูดซึม 3. ลดอันตรายของสารพิษส่วนที่ดูดซึมแล้ว / เพิ่มการขับถ่ายของสารพิษ

12 ล้างกระเพาะ ( Gastric lavage)
ลดการดูดซึม ทำให้อาเจียน ( Emesis) ยาที่ออกฤทธิ์ต่อ “Chemoreceptor Trigger Zone” ล้างกระเพาะ ( Gastric lavage) Ruminant NO Emesis Gastric lavage YES ยาถ่าย ยาระบายพวกน้ำมัน

13 ให้สารบางชนิดเพื่อเปลี่ยนสารพิษ ไปเป็นสารใหม่ ที่ไม่ละลายน้ำ
* Chelating agent ให้สารบางชนิดที่เปลี่ยน pH ในกระเพาะอาหาร ให้สารที่ไปรวมตัว ( adsorp ) กับสารพิษ * ผงถ่าน ( Activated Charcoal)

14 การลดอันตรายจากสารพิษที่ดูดซึม
“Antidotal Therapy’ Antidote ตัวอย่างของ Antidote - Ascorbic ไนไตรท์ , อานิลีน , คูมาริน - EDTA ตะกั่ว - Magnesium oxide กรดชนิดต่างๆ หรือ Milk Magnesia


ดาวน์โหลด ppt POISON สารใดๆก็ตามที่อยู่ในรูปของแข็ง หรือ ของเหลว หรือ แก๊ส เมื่อเข้าสู่ร่างกายของสัตว์แล้ว ไปขัดขวาง / ยับยั้ง การทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดยมีผลไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google