งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Object Oriented Programing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Object Oriented Programing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Object Oriented Programing
Exceed Camp Project Created By Oakvale Original Source By M(shape) Template PPT By

2 Meaning & Concept Of OOP

3 Meaning of Class & Object
เป็นต้นแบบ (blueprint) ในการสร้าง object Object เป็น instance of class Class Person Class

4 Class มีอะไรบ้าง? attribute == ตัวแปร behavior == method Person Class
+ name : string + height : float + weight : float + age : int + sex : string + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void Class Person

5 Object is instance of Class
new Person() มา + name = “Honey” + height = 40.5 + weight = 25.2 + age =2 + sex = “female” + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void Person Class + name : string + height : float + weight : float + age : int + sex : string + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void Class Person new Person() มา + name = “Oak” + height = 210.3 + weight = 55 + age =20 + sex = “male” + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void new Person() มา + name = “mint” + height = 173.4 + weight = 89 + age = 99 + sex = “male” + walkAhead() : void + turnLeft() : void + turnRight() : void

6 Ready for Typing Person Class?
+ name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string Class Person

7 Declare Attribute of Person Class
+ name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string Class Person

8 Constructor of Person Class
+ name : string + age : int + sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string Class Person

9 WalkAhead() Method Person Class + name : string + age : int
+ sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string Class Person

10 CanDrink() Method Person Class + name : string + age : int
+ sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string Class Person

11 ToString() Method Person Class + name : string + age : int
+ sex : string + height : float + weight : float + x : int + Person( name:string, age:int, sex:string ) : void + WalkAhead( distance:int ) : void + CanDrink() : bool + ToString() : string Class Person

12 Class Person Let’s Use Person Class

13 << OOP Pause >>

14 Primitive VS Reference
Data type Data type int, float, double, char, sting is Primitive. แล้วอะไรที่ไม่ใช่ Primitive Data Type?? Array เป็น Primitive Data Type? Class ที่เราเขียนเอง เป็น type ไหนอ่ะ?? Reference == Data Type ที่อ้างอิงตำแหน่งที่ในหน่วยความจำ primitive = ดั่งเดิม, เป็นพื้นฐาน Data type

15 What’s difference Between Primitive VS Reference
Data type Data type Primitive Reference int a=5; int b=3; a=b; Circle a= new Circle( 5 ); Circle b= new Circle( 3 ); a=b; primitive = ดั่งเดิม, เป็นพื้นฐาน 5 In Memory b = 3 In Memory In Memory In Memory a = 3 a = 5 a 3 b

16 About Attribute Access Modifier
private  เห็นได้เฉพาะใน class เท่านั้น public  ทุกคนเรียกใช้ได้

17 << OOP Continue >>

18 UML Unified Modeling Language
primitive = ดั่งเดิม, เป็นพื้นฐาน Resource Form

19 Many Type of UML primitive = ดั่งเดิม, เป็นพื้นฐาน
Resource Form

20 Sample UML Class Diagram
primitive = ดั่งเดิม, เป็นพื้นฐาน Resource Form

21 May the Force be with YOU.
…^( ^ ^ )^... Thanks, your watching.


ดาวน์โหลด ppt Object Oriented Programing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google