งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อะไรคือ “ไฮบริด”. อะไรคือ “ไฮบริด” ไฮบริด ( hybrid) คือ ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองระบบทำงานร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่างระบบสันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทำงานร่วมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อะไรคือ “ไฮบริด”. อะไรคือ “ไฮบริด” ไฮบริด ( hybrid) คือ ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองระบบทำงานร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่างระบบสันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทำงานร่วมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อะไรคือ “ไฮบริด”

3 ไฮบริด ( hybrid) คือ ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองระบบทำงานร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่างระบบสันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทำงานร่วมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ความหมายของไฮบริดเมื่อมาใช้กับเครื่องจักรกล  ก็คือ  เครื่องจักรที่มีแหล่งจ่ายพลังงานตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไป  ซึ่งจริงๆแล้วเครื่องจักรกลไฮบริดพวกเรารู้จักกันดี แต่ไม่ให้ความสนใจ  ยกตัวอย่างเช่น จักรยานไฟฟ้า  ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง พลังงานที่ได้จากการปั่นด้วยเท้า  กับมอเตอร์ไฟฟ้า ผู้ใช้สามารถปรับการใช้พลังงานจากการปั่นด้วยเท้าหรือเปลี่ยนเป็นมอเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งได้

4 หลักการทำงาน

5

6 ระบบที่1 ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อย่างเดียว
ระบบที่1 ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อย่างเดียว

7 ระบบที่1 ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อย่างเดียว

8

9 ใช้พลังงานร่วม (ไฟฟ้า+แบตเตอรี่)

10 ความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ และสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ร้อนขึ้น ถือเป็นปัญหาที่สำคัญตามเมืองใหญ่รวมไปถึงเป็นปัญหาที่สำคัญของโลกด้วย และสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากไอเสียรถยนต์ที่มีส่วนผสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ อันเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสภาวะเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ รถตุ๊กตุ๊กไฮบริดเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากใช้พลังงานแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวจึงไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษเป็นการช่วยลดการนำพลังงานน้ำมันจากต่างประเทศอีกด้วย

11 ข้อดี & ข้อเสีย ข้อดี – รถตุ๊กตุ๊กไฮบริด เป็น รถที่สามารถผลิตได้ทั่วไปในประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง และสามารถลดไอเสียจากเครื่องยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสภาวะเรือนกระจก อีกทั้งยังสามารถลดการนำเข้าน้ำมันได้อีกด้วย ข้อเสีย – ต้นทุนของการผลิตมีราคาค่อนข้างแพงเนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างต้องสั่งทำเป็นพิเศษโดยต้นทุนจะอยู่ที่ บาท/คัน โดยที่รถตุ๊กตุ๊กธรรมดาราคาจะอยู่ที่ บาท/คัน – เสียเวลาในการประจุพลังงานไฟฟ้า – ข้อจำกัดด้านความเร็ว และ ระยะทาง – รถต้นแบบมีน้ำหนักมาก

12 ปัญหาและอุปสรรค รถตุ๊กตุ๊กไฮบริดถูกเป็นพาหนะที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีกลุ่มผู้ใช้เป็นจำนวนหนึ่งเท่านั้น หากจะกล่าวถึงการประหยัดในเชิงพลังงานแล้ว ยังไม่สามรถบอกได้ว่าจะช่วยลดมลภาวะโลกร้อนได้หรือไม่เมื่อเทียบกับรถไฮบริดประเภทอื่นที่มีกลุ่มผู้ใช้งานมากและหลากหลายกว่าเช่น รถยนต์ส่วนบุคคล และรถต์บรรทุกชนิดต่างๆ เป็นต้น จึงทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการผลิตเพื่อทำให้รถตุ๊กตุ๊กไฮบริดมีราคาที่ถูกลง และการพัฒนาด้านการทำให้ตัวรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

13 The end


ดาวน์โหลด ppt อะไรคือ “ไฮบริด”. อะไรคือ “ไฮบริด” ไฮบริด ( hybrid) คือ ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองระบบทำงานร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่างระบบสันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทำงานร่วมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google