งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ... รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ... รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ... รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่อใน มทส. ปีการศึกษา 2557 โดย ... รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

2 กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี
โควตา รั วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ รับตรง พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

3 โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด
ประเภทโควตา โควตาโรงเรียน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ ปราจีนบุรี โควตาจังหวัด ทุกจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ

4 โควตาโรงเรียน/จังหวัด
คุณสมบัติผู้สมัคร โควตาโรงเรียน/จังหวัด 1. แผนการเรียน - วิทย์-คณิต : สมัครได้ทุกสาขาวิชา - ศิลป์คำนวณ : สมัคร สารสนเทศ และ การจัดการ - ศิลป์ภาษา : สมัครได้เฉพาะการจัดการ 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

5 ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ นักกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์
ประเภทโควตาพิเศษ ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ นักกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ เด็กดีมีคุณธรรม สอวน. รับทั่วประเทศ

6 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่ม ก 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7 ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ
กลุ่ม ก ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ ฟรีค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในภาคแรก เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับทุน ในภาคการศึกษาต่อไป

8 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่ม ข
เป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ นักเรียนภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 8

9 อยู่หอพักนักศึกษาฟรี ถ้าเป็นนักกีฬาของ ม.
โควตานักกีฬา GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านกีฬาตามที่ ม.กำหนด ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ อยู่หอพักนักศึกษาฟรี ถ้าเป็นนักกีฬาของ ม.

10 โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ อยู่หอพักนักศึกษาฟรี ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมของ ม.
GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ที่ ม.กำหนด ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ อยู่หอพักนักศึกษาฟรี ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมของ ม.

11 โควตาเด็กดีมีคุณธรรม
GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยได้รับใบรับรอง ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล่/รางวัล จาก หน่วยงานระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

12 โควตา สอวน. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรใน สอวน.ค่าย 2

13 โควตา สอวน. ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ กลุ่ม 1 : GPAX 2.75 – 3.24
ฟรีค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในภาคแรก เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ได้ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับทุน ในภาคการศึกษาต่อไป

14 โควตา สอวน. ฟรี... จนถึงปริญญาเอก ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ
กลุ่ม 2 : GPAX >= 3.25 50 ทุน (ต้องสมัคร) ค่าเล่าเรียนฟรี - ค่าหอพักฟรี มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/เดือน ฟรี... จนถึงปริญญาเอก

15 วิธีการสมัครและชำระเงิน
1. สมัครที่เว็ป 2. พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินออกมา 3. ให้นักเรียนไปชำระเงินค่าสมัครที่ ที่ทำการ ไปรษณีย์/ธนาคารตามที่ระบุในใบแจ้งยอดฯ 4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท / โควตา

16 เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากเว็ป 2. ใบ ปพ. 1 ฉบับจริง (มีผลการเรียน 4 ภาค) 3. หลักฐานเพิ่มเติม ของแต่ละประเภท โควตาพิเศษที่สมัคร

17 กำหนดการรับนศ.โควตา กำหนดวัน กิจกรรม 1 ก.ย.- 30 ต.ค. 56
นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครผ่าน Web วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร 1 พ.ย. 56 13 ม.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 8 - 9 ก.พ. 57 สอบสัมภาษณ์ 19 ก.พ. 57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ภายใน 4 มี.ค. 57 นักเรียนตอบยืนยันการเข้าศึกษาทาง Web 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 57 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearinghouse ของ สอท.

18 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร ,

19 ถาม & ตอบ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย ... รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google