งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์พันธุกรรม ดีเอ็นเอ และ จีเอ็มโอ (Molecular Biotechnology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์พันธุกรรม ดีเอ็นเอ และ จีเอ็มโอ (Molecular Biotechnology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์พันธุกรรม ดีเอ็นเอ และ จีเอ็มโอ (Molecular Biotechnology)
มณฑารพ ยมาภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2 หัวข้อการบรรยาย ดีเอ็นเอ กับชีวิต วิทยาศาสตร์พันธุกรรม พันธุวิศวกรรม
การตรวจเอกลักษณ์ด้วยดีเอ็นเอ จีโนม มนุษย์ กุญแจไขความลับของชีวิต ? จีเอ็มโอ (GMO) จุลชีพ GMO พืช GMO สัตว์ GMO ๔. เทคโนโลยีดีเอ็นเอ กับชีวิตในปัจจุบัน และอนาคต การรักษาโรคแนวใหม่ ดีเอ็นเอ เพื่องานทางนิติเวช SARS ไข้หวัดนก RT-PCR Cloning และ Stem cell

3

4 ๑. ดีเอ็นเอกับชีวิต

5 DNA DEOXYRIBONUCLEIC ACID

6

7 nucleotide ribose nucleotide deoxyribose deoxyribonucleic acid

8 DNA คือสารพันธุกรรม

9

10

11

12 หลวงพ่อ George Mendel, ค.ศ. 1865

13

14

15

16 Model Organisms Flower Arabidopsis thaliana Mouse Fly
Drosophila melanogaster Rat Yeast Saccharomyces cerevisiae Worm Caenorhabitis elegans

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 กฎแห่งชีวิต The Central Dogma

44

45

46

47

48 การคัดลอกรหัสจาก DNA เป็น RNA Transcription

49

50 การถอดรหัสจาก RNA ไปเป็น Protein

51

52 วิทยาศาสตร์พันธุกรรม

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 PCR MOVIE

64

65

66

67

68 GMOs

69 The Never-ripe mutation blocks ethylene perception in tomato
Fruit ripening represents a complex system of genetic and hormonal regulation of eukaryotic development unique to plants. We are using tomato ripening mutants as tools to elucidate genetic components of ripening regulation and have recently demonstrated that the Never-ripe (Nr) mutant is insensitive to the plant growth regulator ethylene (MB Lanahan, HC Yen, JJ Giovannoni, HJ Klee [1994] Plant Cell 6: ). We report here ethylene sensitivity over a range of concentrations in normal and Nr tomato seedlings and show that the Nr mutant retains residual sensitivity to as little as 1 part per million of ethylene. Analysis of ripening-related gene expression in normal and mutant ethylene-treated fruit demonstrates that Nr exerts its influence on development at least in part at the level of ethylene-inducible gene expression. We have additionally used cloned tomato and Arabidopsis sequences known to influence ethylene perception as restriction fragment length polymorphism probes, and have identified a tomato locus linked to Nr that hybridizes to the Arabidopsis ETR1 gene at low stringency, suggesting the possibility that Nr may be homologous to ETR1. (Figure below)

70

71

72

73 Cloning

74

75

76

77

78

79

80 STEM CELLS

81

82

83

84 gene is a region of the chromosomal DNA that can be transcribed into a functional RNA at the correct time and place during development.

85


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์พันธุกรรม ดีเอ็นเอ และ จีเอ็มโอ (Molecular Biotechnology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google