งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Noun Expansion: Post-noun Modifiers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Noun Expansion: Post-noun Modifiers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Noun Expansion: Post-noun Modifiers.

2 Adjective Clause

3 Adjective Clause หรือ Subordinate clause คือ อนุประโยค ที่ทำหน้าที่เหมือน Adjective (คำคุณศัพท์) คือ ขยายนาม แต่วางไว้หลังคำนามที่ขยาย ปกติ Adjective Clause จะเริ่มต้นด้วย The relative pronoun

4 The relative pronoun ได้แก่ Who, Which, that, whom, whose, of which, where, when, why, of whom, of which, of whose.

5 1.Relative Pronouns used as Subject of Verb
Who = ใช้เมื่อคำนามเป็นคน Which = ใช้เมื่อคำนามเป็นสิ่งของหรือ สัตว์ That = ใช้ได้ทั้งคำนามที่เป็นคน สิ่งของ และ สัตว์ For example 1. The man who wears neckties looks at me.

6 2.Relative Pronouns used as the object of Verb
Whom = ใช้กับคำนามที่เป็นคนที่มีหน้าที่เป็น กรรม Which = ใช้กับคำนามที่เป็นสิ่งของ หรือสัตว์ที่มี หน้าที่เป็นกรรม That = ใช้ได้ทั้งคำนามที่เป็นคน สิ่งของ และ สัตว์ที่มีหน้าที่เป็นกรรม

7 For example 1. The lady whom you met last week came here yesterday.

8 3.Relative Pronouns used as the object of preposition
Whom = ใช้กับคำนามที่เป็นคน Which = ใช้กับคำนามที่เป็นสิ่งของ หรือสัตว์ For example 1.1 The music which we listened to last night was good. 1.2 The music to which we listened to last night was good.

9 4.Relative Pronouns used as to Show Possession
Whose = ใช้แสดงความเป็นเจ้าของกับคน Of which = ใช้แสดงความเป็นเจ้าของกับสิ่งของ หรือสัตว์ For example 1 I saw a dog of which legs were badly hurt.

10 5.Relative Pronouns used to Modify a Place
Where = ใช้แทนสถานที่ For example 1The building where he lives in is very old.

11 6.Relative Pronouns used to Modify a Noun of Time
When = ใช้แทนคำนามที่บอกเวลา For example 1 I will never forget the day when I met you.

12 7.Relative Pronouns used to Modify a Reason
Why = ใช้แทนเหตุผล For example 1 The Prime Minister explained the reason why the tax was hiked.

13 Participial Phrase ( วลี Participle )

14 Participial Phrase ได้แก่ Phrase ที่นำหน้ากลุ่มคำด้วย Participle แบ่งออกไปอีกได้ 3 รุปคือ - Present Participial Pharase ได้แก่ phrase ที่ขึ้นต้อน ด้วย กริยาเติม ing แล้วไปทำหน้าที่ขยายคำนาม หรือ สรรพนาม Ex. The gentleman crossing the street is an old of my father’s . สุภาพบุรุษที่กำลังข้ามถนนอยู่นั้นคือเพื่อนเก่าของพ่อของผม (crossing the street เป็นวลี partiple ทำหน้าที่เป็นคุณคัพท์ ขยายgentleman)

15 Participial Phrase - ast Participial Phrase ได้แก่ phrase ที่ขึ้นต้นด้วยรูป กิริยาช่อง 3 (หรือพูดให้ง่ายเข้าก็คือ นำหน้าคำวลีด้วยกิริยาช่อง 3) แล้ว นำไปใช้อย่างคุณศัพท์เพื่อขยายนามหรือสรรพยาม เช่น Anyone bitten by a mad dog should see a doctor at once. ใครก็ตามที่ถูกสุนัขบ้ากัดควรพบหมอโดยเร็ว (bitten by a mad dog เป็นวลี participle ไปนำหน้าที่เป็น คุณศัพท์ขยายสรรพนาม anyone) The jewelry stolen from our neihbor’s house was found by the police. เครื่องเพรชพลอยที่ถูกขโมยไปจากบ้านของเพื่อนบ้านของเรานั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบแล้ว ( stolen from our neihbor’s house เป็นวลี participle ทำหน้าที่คุณศัพท์ไปขยายนาม jewelry

16 -Perfect participial phrase
Perfect Participial Phrase ได้แก่ phrase ที่ขึ้นต้น กลุ่มคำด้วย having + verb ช่อง3 แล้วนำไปใช้เป็นคุณศัพท์ขยายนาม หรือสรรพนาม Ex. Anyone having talked with him will be convinced of his innocence. ใครก็ตามที่ได้พูดแล้วจะต้องเชื่อในความไม่รู้ประสีประสาของเขา (having talked with him เป็นวลี participle ทำ หน้าที่คุณศัพท์ไปขยายสรรพนาม anyone) Mr. Johnson, having been wounded in the Vietnam War, died a year later. ( เป็นรูป passive participle)จอห์นสันที่ได้รับบาดเจ็บใน สงครามเวียดนามได้ถึงแก่กรรมเสียแร้วในวันหนึ่งปีต่อมา

17 having been wounded in the Vietnam War
เป็นวลี participle มาเป็นคุณศัพท์ขยาย Mr. Johnsn)

18 Adjective phrase

19 Adjective phrase 1.จะอยู่ก่อนคำนาม
คุณศัพท์วลี ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ เพื่ออธิบายหรือขยาย คุณลักษณะของคำนาม หรือ คำสรรพนามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราอาจพบคุณศัพท์วลีในตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้ 1.จะอยู่ก่อนคำนาม Ex. An absolutely terrible experience. A fat cat is in my house. A beautiful long black hair is my close friend. A smart boy sits beside a cute girl.

20 2. ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของ linking verb หรือ เป็นส่วนเติมเต็ม กรรม (object compliment)
Ex. You've made me extremely pround. she feels disgusting when she sees an insect. I become ill.

21 Prepositional Phrase

22 บุพบทวลี (in, on, at, under, with, etc
บุพบทวลี (in, on, at, under, with, etc.) คำที่จะตามหลังคำ prepositional จะเป็นคำนาม (noun) หรือคำนามวลี (noun phrase) Ex 1. Adjective clause : The trees which are in the park are being fallen tomorrow. Reduced form : The trees in the park are being fallen tomorrow. Ex 2. Adjective clause : I like to go to the sport club which is on Petchaburi Road. Reduced form : I like to go to the sport club on Petchaburi Road.

23 when the head noun refers to a person, we use
In + clothing Ex. Adjective clause : The lady who wears a red dress is coming toward us. Reduced form : The lady in a red dress is coming toward us. = ผู้หญิงในชุดสีแดงกำลังมาหาพวกเรา Adjective clause : Somchai who wears an elegant suit is laughing happily. Reduced form : Somchai in an elegant suit is laughing happily. = สมชายในชุดสูทสุดหรูกำลังหัวเราะอย่างมีความสุข

24 2. With + what is carried along
Ex. Adjective clause : A lady who holds an umbrella goes into that shop. Reduced form : A lady with an umbrella goes into that shop. = ผู้หญิงถือร่มเข้าไปที่ร้านนั้น Adjective clause : A man who has a bald head is my father. Reduced form : A man with a bald head is my father. = ผู้ชายที่มีหัวโล้นเป็นพ่อของฉัน

25 3. Of + quality, age Ex. Adjective clause : A man, who is thirty five years old, standing over there, is very smart. Reduced form : A man of thirty-five standing over there is very smart. = ผู้ชายอายุ 35 ที่กำลังยืนอยู่ตรงนั้นดูดีดูเก่งมาก Adjective clause : We cannot accept a man who has violent temper. Reduced form : We cannot accept a man of violent temper. = เราไม่สารารถยอมรับคนที่มีอารมณ์รุนแรง

26 Infinitive Phrase

27 Infinitive Phrase Infinitive Phrase ได้แก่ Phrase ที่ขึ้นต้นกลุ่มคำด้วย Infinitive (To ตามด้วยกริยาช่องที่ 1)

28 หน้าที่ของ Infinitive Phrase
1. เป็นประธาน ( Subject ) ในประโยค เช่น To cook breakfast every day is necessary การทำอาหารเช้าทุกๆวัน เป็นสิ่งจำเป็น 2. เป็นกรรม ( Object ) ของกริยา เช่น My shirt needs to be washed every day เสื้อของผมต้องได้รับการซักทุกวัน 3. เป็นส่วนสมบูรณ์หรือส่วนเติม ( Complement ) ของกริยา เช่น Her job is to go shopping every morning งานของหล่อนก็คือการไปจ่ายตลาดทุกๆเช้า 4 เป็นคำซ้อนให้กับนามที่อยู่ข้างหน้า ( Appositive ) เช่น There is one thing to cook breakfast every day มีอยู่สิ่งหนึ่ง คือการทำอาหารเช้าทุกๆเช้า

29 5. เป็นคุณศัพท์ ( Adjective ) เมื่อไปตามหลังนามหรือสรรพนาม เช่น Is there anything to do before sunset. ? มีอะไรทำก่อนตะวันตกไหม ? I have no money to give you now. ผมไม่มีเงินที่จะให้คุณเดี๋ยวนี้ 6. เป็นคำวิเศษณ์หรือใช้อย่างคำวิเศษณ์ เมื่อวางตามหลัง Adjective หรือตามหลัง Adverb เช่น I am very glad to hae him back here in time. ผมดีใจมากที่เขากลับมาที่นี้ทันเวลา They wall quickly to catch the 10:00 train. พวกเขาเดินอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันรถไฟขบวน 10 โมง 7. อาจจะใช้ขยายทั้งประโยค แต่ต้องวางไว้ต้นประโยคและมี comma คั่นกลุ่มคำ Infinitive Phrase เสมอ เช่น To speak English fluently , you must practice it orally every day ถ้าจะพูดภาษาอังกฤษให้เก่งแล้ว คุณจะต้องฝึกปากเปล่าทุกๆวัน

30 Appositive

31 Appositive เป็นส่วนขยายชนิดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความชัดเจนให้งานเขียนมักจะ พบเห็นในข่าว การใช้ ยกไปวางไว้ในประโยคโดยไม่ต้องมีคำเชื่อมใดๆ หน้าที่ ขยายความให้คำจำกัดความใหม่หรือระบุความหมายอย่าง จำเพาะเจาะจงให้แก่คำนาม

32 Appositive เป็นคำนามหรือคำสรรพนาม ส่วนมากจะมีการปรับเปลี่ยน
จะอยู่ข้างๆคำนามหรือคำสรรพนามอื่นๆเพื่ออธิบาย แยกแยะ มัน Appositive เป็นคำขยายคำนามซึ่งก็คือคำหรือกลุ่มคำที่เรา เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายความให้กับคำนามนั้นๆ เพิ่มเติม

33 Example 1. Your friend whose name is Jane is in trouble.
:Your friend Jane is in trouble. 2.My father’s car, which is a sporty white convertible with bucket seats, is the envy of my friends. :My father’s car, a sporty white convertible with bucket seats, is the envy of my friends.

34 ในบางกรณีคำนามเป็นการอธิบายทั่วไปโดยปราศจาก appositive ความหมายของข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเป็น กรณีนี้จะไม่เติมเรื่องหมายจุลภาครอบ appositive ถ้ารูป ประโยคสมบูรณ์และชัดเจนโดยไม่ต้องเติมเครื่องหมายจุลภาค ดังนั้นเครื่องหมายจุลภาคเป็นสิ่งที่จำเป็น จะเติมไว้หนึ่งก่อนและ หนึ่งหลังappositive.

35 ตัวอย่างประโยคที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายจุลภาครอบ Appositive
The popular US president was known for eloquent and inspirational speeches. จากประโยคเราจะไม่ทราบว่า US president คือใคร ประโยคที่ใส่เครื่องหมายจุลภาค Bill Clinton, the popular US president, was known for his eloquent and inspirational speeches.


ดาวน์โหลด ppt Noun Expansion: Post-noun Modifiers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google