งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ระบบฐานข้อมูล Database system

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ระบบฐานข้อมูล Database system"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ระบบฐานข้อมูล Database system

2 หัวข้อที่ศึกษา แนวคิดของฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์การศึกษา : เพื่อศึกษาการออกแบบและการประยุกต์ระบบฐานข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี แนวคิดของฐานข้อมูล โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เครื่องมือช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล การสร้างโมเดลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ตัวอย่าง การสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม Access

3 แนวคิดฐานข้อมูล (Database)
ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชี คือ -การจัดเก็บข้อมูลของรายการทางธุรกิจ - ซึ่งจะถูกจัดเก็บใน “ตารางฐานข้อมูล” (Database Table) - การจัดการฐานข้อมูล แบ่งหน้าที่เป็น 2 หน้าที่คือ บันทึกรายการค้าทางธุรกิจ และเก็บรักษาข้อมูล

4 ไฟล์และฐานข้อมูล แนวคิดการบันทึกข้อมูลจะเรียงตามลำดับชั้นของการบันทึก
อักขระ (Character) ฟิลด์ (Field) เรคคอร์ด (Record) ไฟล์ข้อมูล (Filed) ฐานข้อมูล (Database)

5 ตัวอย่างเดิม องค์ประกอบของการจัดเก็บข้อมูล
ฟิวส์ หรือ แอททริบิว รหัสผู้ขาย ชื่อผู้ขาย ที่อยู่ วงเงินเครดิต ยอดคงเหลือ S-01 บริษัท A 123 บางใหญ่ กทม. 100,000 25,000 S-02 บริษัท B 2/18 บางเขต 80,000 40,000 S-03 บริษัท C 44 พญาไท 120,000 55,000 เรคคอร์ด ทั้งหมดรวม เป็น 1 ไฟล์

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 โครงสร้างเชิงสัมพันธ์

24 โครงสร้างเชิงสัมพันธ์

25

26 โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
สามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงวัตถุ ทั้งวัตถุที่เรียบง่ายและซับซ้อน เช่น กราฟฟิก คำสั่งการคำนวณตัวเลข การพิมพ์รายงานประจำงวด ข้อได้เปรียบ ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ โดยรวมข้อมูลทั้งนามธรรมและเชิงวัตถุที่ผู้ใช้ต้องการ สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลได้ สามารถจัดเก็บแอททิบิว (Field) และคำสั่งการดำเนินการที่สามารถปฏิบัติการได้บนวัตถุ

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ระบบฐานข้อมูล Database system

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google