งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 30 มิถุนายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 30 มิถุนายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 30 มิถุนายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง Thai securities market’s presence in Asia Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries (End of Dec 2009) Unit: Percentage Note: - GDP is Nominal GDP Year 2009 in USD term from CEIC data - Market Capitalization from WFE as end of Dec 2009 Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นใน เอเชีย

4 Number of Listed Companies : Asia Countries (As of May 31, 2010) Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยัง ค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย

5 Source: WFE Note: * Market Capitalization as of May 31, 2010. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of May-10)/Market Capitalization (at end of May-10)}*12 ในเดือนพฤษภาคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาด ค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่องสูง เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย Market Capitalization*Share Turnover Velocity**

6 Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. - Information of China and India started since 2001 - Market Capitalization is at end of year (month), Market turnover is year-to-date สัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชีย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex-Japan) (SET as % of Asian Markets) * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)

7 Source: Bloomberg as of 30 June 2010 Total Return : Selected Asian Countries ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เท่ากับร้อยละ 515 Thailand: 515% Percentage Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000.

8 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมี อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบ กับประเทศอื่นในเอเชีย ขณะที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน สูง Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg as of 30 June 2010 Note: - Bloomberg recalculated P/E ratio of Taiwan - P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS) Historical P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง Thai securities market’s presence in Asia Thai securities market’s presence in the world

10 Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries ( between as of 31 December 2009 and 30 June 2010) (% Growth YTD) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ส่วนใหญ่ ปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2552 ส่วนดัชนีตลาด หลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา ตลาดของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 31 เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลก ตลท. อยู่ในลำดับที่ 31 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 187 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. ขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 65.4 เท่า ขนาดเล็กกว่า HKEx 11.5 เท่า ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.7 เท่า ขนาดใหญ่กว่า PSE 2 เท่า ขนาดใหญ่กว่า NZX 6 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) May 2010 Domestic Market Capitalization (USD Billion) May 2010 Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสม เดือนมกราคม - เดือน พฤษภาคม 2553 จัดอยู่ในอันดับที่ 28 เมื่อเทียบกับ ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 28 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 60.4 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. มูลค่าน้อยกว่า HKEx 10 เท่า มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า มูลค่ามากกว่า PSE 8.6 เท่า Total value of share trading (USD Billion) January – May 2010 Total value of share trading (USD Billion) January – May 2010

13 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ไทยจำนวน 537 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ใน อันดับที่ 22 ตลท. อยู่ในลำดับที่ 22 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 537 บริษัท จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.5 เท่า จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.1 เท่า z Number of Listed Companies May 2010 Number of Listed Companies May 2010 Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 30 มิถุนายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google