งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายธฤษ เรือนคำ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 236 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

2 หน่วยที่ 3 การใช้งานโปรแกรมนำเสนอผลงาน
3.1 การเรียกใช้ Powerpoint 3.2 การพิมพ์ข้อความลงในสไลด่ 3.3 การเปลี่ยนแปลงตัวอักษร

3 ภาพที่นำเข้า วาดเอง อยู่ใน ClipArt นำเข้าเอง Scan ภาพเข้า
จากกล้อง Digital

4 หน่วยที่ 3 การใช้งานโปรแกรมนำเสนอผลงาน
3.4 การนำภาพมาประกอบในแผ่นสไลด์ 3.5 การแต่งเติมสไลด์ให้สวยงาม

5 หน่วยที่ 3 การใช้งานโปรแกรมนำเสนอผลงาน
3.6 การแต่งเติมสไลด์ให้สวยงาม (ต่อ) 3.7 การฉายสไลด์ที่ทำเสร็จแล้ว

6 ผังโครงสร้างการบริหาร
คณบดี รองคณบดี รองคณบดี รองคณบดี

7 ผังโครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณบดี กรรมการสภา รองคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสนง.คณบดี จนท.พัสดุ จนท.การเงิน จนท.ธุรการ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google