งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างตาราง(Table)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างตาราง(Table)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างตาราง(Table)

2 การกำหนดคีย์หลัก (Primary Key)
คีย์หลัก หรือ Primary Key คือฟิลด์ที่มีข้อมูลในเรคอร์ด ที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อเป็นตัวกำหนดให้ทุกเรคอร์ดแตกต่างกัน ประโยชน์ก็คือ เมื่อมีการป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่กำหนดเป็น Primary Key ซ้ำกันแล้วิก็จะเกิดคำเตือน (Message Error) ขึ้น และให้ป้อนข้อมูลลงไปใหม่ เพราะฉะนั้นการ เลือกฟิลด์ใดเป็น Primary Key ฟิลด์นั้นจะต้องมีค่าของ ฟิลด์ที่ไม่ซ้ำกัน และเป็นฟิลด์ที่ไม่เป็นค่าว่าง คือจะต้องมีค่า อยู่เสมอ เช่น รหัสพนักงาน รหัสประจำตัวนักเรียน เป็นต้น

3 คลิกที่แท็บ Design ที่มุมมองการออกแบบ
เลือกฟิลด์ที่ต้องการกำหนดคีย์หลัก 1 2 3 คลิกปุ่ม Primary Key

4 การทำงานกับเรคอร์ดเนวิเกเตอร์ (Record Navigator)
มุมมองแผ่นตารางข้อมูลนั้น เป็นมุมมองที่มีไว้สำหรับ ป้อนข้อมูลลงไปในตาราง ซึ่งนอกจากที่ผู้ใช้จะสามารถเพิ่ม- ลบข้อมูลได้แล้ว ยังสามารถที่จะจัดการกับเรคอร์ดต่างๆ ได้ อีกด้วย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “เรคอร์ดเนวิเกเตอร์” ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

5 การทำงานกับเรคอร์ดเนวิเกเตอร์ (Record Navigator)
ปุ่ม (First Record) ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ดไปยังเร คอร์ดแรกสุด ปุ่ม (Previous Record) ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ดไป ยังเรคอร์ดก่อนหน้าทีละ 1 เรคอร์ด ปุ่ม (Next Record) ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ดไปยังเร คอร์ดถัดไปทีละ 1 เรคอร์ด ปุ่ม (Last Record) ใช้ในการเลื่อนเรคอร์ดไปยังเร คอร์ดสุดท้าย

6 การทำงานกับเรคอร์ดเนวิเกเตอร์ (Record Navigator)
ปุ่ม (New Record) ใช้ในการเพิ่มเรคอร์ดใหม่ ปุ่ม (Filter) ใช้ในการยกเลิกกรองข้อมูลใน ตาราง ปุ่ม ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลในตาราง

7 เครื่องมือเรคอร์ดเนวิเกเตอร์


ดาวน์โหลด ppt การสร้างตาราง(Table)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google