งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Switching Network Circuit Switching/Packet Switching

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Switching Network Circuit Switching/Packet Switching"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Switching Network Circuit Switching/Packet Switching

2 Generic switching network
D 1 3 4 2 7 5 6 F E A B Communication Network Node Network Station จากภาพจะเห็นว่าจาก A ไป E มีได้หลายเส้นทาง ตัวอย่างของระบบนี้ที่เห็นได้ชัดคือ ระบบโทรศัพท์

3 Switching Network Switching Network Circuit Switching
Message Switching Packet Switching

4 ขั้นตอนการติดต่อในระบบ Switching Network
Circuit Establishment เทียบได้กับการกดเบอร์โทรศัพท์เพื่อหาเส้นทางไปยัง ปลายทาง แล้วยึดเส้นทางนั้นไว้ Data Transfer เทียบได้กับตอนคุยโทรศัพท์ ซึ่งมีการส่งข้อมูลระหว่าง กัน โดยจะยึดเส้นทางนั้นไว้ตลอด ไม่ว่าจะมีข้อมูล รับส่งหรือไม่ก็ตาม Circuit Disconnect เทียบได้กับการวางสายโทรศัพท์ ซึ่งจะเป็นการปล่อย เส้นทางที่ยึดไว้

5 ขั้นตอนการติดต่อในระบบ Switching Network
Call Request Signal Processing Delay Propagation Call Accept Signal เมื่อยึดเส้นทางได้แล้วต้นทางกับปลายทางก็จะเหมือนว่าเชื่อมโยงกันโดยตรง User Data Acknowledgement Signal Link Link Link Link Nodes 1 2 3 4 5

6 จุดอ่อนของวิธีการ Circuit Switching
Switching Network จุดอ่อนของวิธีการ Circuit Switching ต้องทำการจองสายไว้ตลอดเวลา โดยในขณะที่ไม่มีการส่งข้อมูล สายนั้นจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ระหว่าง 2 จุดต้องเท่ากันดังนั้น ขีดความสามารถในการรับส่งข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความเร็วของจุดที่มีความเร็วช้าสุด ในกรณีที่มีความหนาแน่นเกิดขึ้นที่ Node ใด Node หนึ่ง อาจส่งผลให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้

7 Packet Switching Network
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ Virtual Circuit Packet Switching Datagram Packet Switching

8 Virtual Circuit Packet Switching
Switching Network Virtual Circuit Packet Switching ใช้หลักการ Store and Forward โดยจะมีการแบ่งข้อมูล ออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนเรียกว่า Packet แล้วจึงส่งข้อมูลออกไปทีละ Packet โดยมีเส้นทางที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่เรียกว่า Virtual Circuit Packet Switching ซึ่งวิธีการนี้จะไม่จำเป็นต้องจองสายไว้ตลอดเวลา ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้สายมากขึ้น

9 Virtual Circuit Packet Switching
Switching Network Virtual Circuit Packet Switching หลักการในการส่งข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะส่งไปทีละ Node โดยแต่ละ Node จะมีตารางเพื่อระบุเส้นทางไปยัง Node ถัดไป ว่าควรไปทาง Link ใด ซึ่งการสร้างเส้นทางเชื่อมกันจะอาศัย Virtual Circuit Number (VCN) ที่ถูกกำหนดในช่วงของการเชื่อมต่อ และจะถูก Clear เมื่อเกิดการ Disconnect

10 Packet Switching Network
Call Request Packet Call Accept Packet Data Packet Packet#1 Packet#2 Packet#3 Acknowledgement Packet Link Link Link Link Nodes 1 2 3 4 5

11 Datagram Packet Switching
Switching Network Datagram Packet Switching ส่งไปโดยไม่มีการสร้าง Circuit ไว้ล่วงหน้า และข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็น Packet นั้นอาจจะถึงปลายทางโดยไม่มีการเรียงลำดับ เช่น Packet#3 อาจถึงก่อน Packet#1 ได้เป็นต้น และการส่งแต่ละครั้งอาจไม่จำเป็นต้องซ้ำเส้นทางเดิม เพราะว่าไม่มีการสร้าง Virtual Circuit ไว้ก่อน

12 Datagram Packet Switching
Switching Network Datagram Packet Switching Data Packet Packet#1 Packet#2 Packet#3 Link Link Link Link Nodes 1 2 3 4 5

13 Sample of Virtual Circuit Packet Switching
Switching Network Sample of Virtual Circuit Packet Switching C A 1.3 1.2 1.1 2.3 2.2 2.1 B Virtual Circuit Packet Switching ข้อมูลมี Sequence A ทำงาน 2 Session โดย ทำการส่งข้อมูลให้กับ B และ C Packet Switching Network

14 ไม่สามารถระบุได้ว่า Packet ใดจะถึงก่อน แต่จะสามารถรวมกันได้ในที่สุด
Switching Network Sample of Datagram Packet Switching C A 1.3 1.2 1.1 2.3 2.2 2.1 B Datagram Packet Switching ไม่มี Sequence A ทำงาน 2 Session โดย ทำการส่งข้อมูลให้กับ B และ C Packet Switching Network ไม่สามารถระบุได้ว่า Packet ใดจะถึงก่อน แต่จะสามารถรวมกันได้ในที่สุด

15 Switching Network

16 Switching Network Comparison of circuit-switched and packet-switched

17 Questions & Answers Q&A

18 Quiz #1 Questions & Answers จากข้อมูล 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
จากข้อมูล จงแสดงลักษณะของสัญญาณเมื่อใช้การ Encoding ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ NRZ-I RZ Pseudo Ternary Manchester Code Differential Manchester Code คะแนนเต็ม 10 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt Switching Network Circuit Switching/Packet Switching

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google