งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการกับข้อมูลบุคลากร ใน MUGSS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการกับข้อมูลบุคลากร ใน MUGSS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการกับข้อมูลบุคลากร ใน MUGSS
- จัดการข้อมูลผู้บริหาร - เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ - แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 1

2 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
MUMIS & MUGSS 2

3 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
1.คลิกที่เมนู “นำเข้าข้อมูลบุคลากร” 3

4 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
2.คลิกที่ลิ้งค์ “คลิกที่นี้” เพื่อดาวน์โหลด Template Excel File 4

5 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
3.เลือก “Save as” แล้วบันทึกไฟล์ Excel ไว้ที่เครื่อง 5

6 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
6

7 หมายเหตุ : สามารถใส่ข้อมูลบุคลากรได้หลายรายการต่อไฟล์
จัดการข้อมูลผู้บริหาร 4.เปิดไฟล์ Excel แล้วใส่ข้อมูล ดังต่อนี้ - เลขที่บัตรประชาชน - รหัสส่วนงานที่สังกัด/ชื่อส่วนงานที่สังกัด - ตำแหน่งบริหาร - เลขที่คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร - วันเดือนปีที่ได้รับตำแหน่งบริหาร - วันเดือนปีที่หมดวาระบริหาร หมายเหตุ : สามารถใส่ข้อมูลบุคลากรได้หลายรายการต่อไฟล์ 7

8 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
5.คลิกปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ Excel ดังกล่าว 8

9 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
9

10 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
6.คลิกปุ่ม “อัพโหลดไฟล์” 10

11 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
11

12 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
7.คลิกปุ่ม “บันทึก” 12

13 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
13

14 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
8. ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า โดยคลิกที่เมนู “ข้อมูลส่วนงาน” 14

15 จัดการข้อมูลผู้บริหาร
15

16 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
MUMIS & MUGSS 16

17 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
1.คลิกที่เมนู “นำเข้าข้อมูลบุคลากร” 17

18 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
2.คลิกที่ลิ้งค์ “คลิกที่นี้” เพื่อดาวน์โหลด Template Excel File 18

19 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
3.เลือก “Save as” แล้วบันทึกไฟล์ Excel ไว้ที่เครื่อง 19

20 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
20

21 หมายเหตุ : สามารถใส่ข้อมูลบุคลากรได้หลายรายการต่อไฟล์
เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 4.เปิดไฟล์ Excel แล้วใส่ข้อมูลบุคลากรใหม่ที่ต้องการ โดยฟิลด์ที่บังคับกรอกคือ เลขที่บัตรประชาชนและรหัสส่วนงาน/ชื่อส่วนงานที่สังกัด ในตัวอย่าง จะเพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ 3 คน ดังรูป หมายเหตุ : สามารถใส่ข้อมูลบุคลากรได้หลายรายการต่อไฟล์ 21

22 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
5.คลิกปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ Excel ดังกล่าว 22

23 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
23

24 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
6.คลิกปุ่ม “อัพโหลดไฟล์” 24

25 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
25

26 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
7.คลิกปุ่ม “บันทึก” 26

27 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
27

28 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
8. ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า โดยคลิกที่เมนู “ข้อมูลบุคลากร” 28

29 เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่
29

30 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
MUMIS & MUGSS 30

31 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
1.คลิกที่เมนู “นำเข้าข้อมูลบุคลากร” 31

32 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
2.คลิกที่ลิ้งค์ “คลิกที่นี้” เพื่อดาวน์โหลด Template Excel File 32

33 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
3.เลือก “Save as” แล้วบันทึกไฟล์ Excel ไว้ที่เครื่อง 33

34 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
34

35 หมายเหตุ : สามารถใส่ข้อมูลบุคลากรได้หลายรายการต่อไฟล์
แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม 4.เปิดไฟล์ Excel แล้วใส่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข กับเลขที่บัตรประชาชนและรหัสส่วนงาน/ชื่อส่วนงานที่สังกัด ในตัวอย่าง จะแก้ไขข้อมูลอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ ดังรูป หมายเหตุ : สามารถใส่ข้อมูลบุคลากรได้หลายรายการต่อไฟล์ 35

36 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
5.คลิกปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ Excel ดังกล่าว 36

37 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
37

38 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
6.คลิกปุ่ม “อัพโหลดไฟล์” 38

39 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
39

40 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
7.คลิกปุ่ม “บันทึก” 40

41 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
41

42 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
8. ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า โดยคลิกที่เมนู “ข้อมูลบุคลากร” 42

43 แก้ไขข้อมูลบุคลากรเดิม
43


ดาวน์โหลด ppt การจัดการกับข้อมูลบุคลากร ใน MUGSS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google