งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อรายงาน สำหรับทุกกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อรายงาน สำหรับทุกกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อรายงาน สำหรับทุกกลุ่ม

2 แรงจูงใจในการเผยแพร่ วิธีการเผยแพร่ หลักคำสอนที่เน้นในการเผยแพร่
ประเด็นศึกษา ประวัติ (คร่าวๆ ) แรงจูงใจในการเผยแพร่ วิธีการเผยแพร่ หลักคำสอนที่เน้นในการเผยแพร่ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแพร่ ผลที่ได้รับจากการเผยแพร่

3 หัวข้อรายงาน กลุ่ม ๑ หลวงพ่อพุทธทาส และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
กลุ่ม ๑ หลวงพ่อพุทธทาส และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลุ่ม ๒ หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน และ หลวงพ่อถาวร จิตฺต ถาวโร วัดปทุมวนาราม กลุ่ม ๓ หลวงพ่อพยอม กลฺยาโณ และ ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี) กลุ่ม ๔ เสถียรธรรมสถาน และ วัดพระธรรมกาย กลุ่ม ๕ คุณแม่สิริ กรินชัย และ แพทย์หญิงอมรา มลิลา กลุ่ม ๖ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และ อาจารย์วศิน อินทสระ กลุ่ม ๗ สื่อเผยแพร่พุทธศาสนา WBTV (วัดยานนาวา) และสถานีวิทยุพุทธ มณฑล


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อรายงาน สำหรับทุกกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google