งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิบายสัจธรรมสูงสุด สัจธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา คือ ธรรม ความหมายของ ธรรม ดังที่ปรากฏในหลักธรรม เรื่อง นิยาม 5 และธรรม ก็คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน สิ่งเคารพสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิบายสัจธรรมสูงสุด สัจธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา คือ ธรรม ความหมายของ ธรรม ดังที่ปรากฏในหลักธรรม เรื่อง นิยาม 5 และธรรม ก็คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน สิ่งเคารพสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อธิบายสัจธรรมสูงสุด สัจธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา คือ ธรรม ความหมายของ ธรรม ดังที่ปรากฏในหลักธรรม เรื่อง นิยาม 5 และธรรม ก็คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน สิ่งเคารพสูงสุด หมายถึงพระนิพพาน และสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน ซึ่งก็เป็นธรรม ๑ ใน ปรมัตถธรรม 4 (จิต เจตสิก รูป และนิพพาน)

2 อธิบายสัจธรรมสูงสุด (ต่อ)
สัจธรรมสูงสุดในศาสนาคริสต์ พระยะโฮวา หนึ่งเดียวเท่านั้น ที่เป็นสัจธรรมสูงสุด เพราะดำรงอยู่ตลอดกาลและก่อให้เกิดสรรพสิ่ง เป็นสิ่งเคารพสูงสุด เพราะเป็นที่เคารพหนึ่งเดียวของชาวคริสต์ และเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด เพราะชาวคริสต์มีอาณาจักรของพระองค์เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด แนวคิดเรื่อง ตรีนิติ หรือ ตรีเอกานุภาพ คือ พระบิดา พระจิต และพระบุตร ชื่อต่างกันแต่โดยอานุภาพคือสิ่งเดียวกัน

3 อธิบายสัจธรรมสูงสุด (ต่อ)
สัจธรรมสูงสุดในศาสนาอิสลาม พระอัลเลาะห์ หนึ่งเดียวเท่านั้น ที่เป็นสัจธรรมสูงสุด เพราะดำรงอยู่ตลอดกาลและก่อให้เกิดสรรพสิ่ง เป็นสิ่งเคารพสูงสุด เพราะเป็นที่เคารพหนึ่งเดียวของชาวมุสลิม และเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด เพราะชาวมุสลิมมีอาณาจักรของพระองค์เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด


ดาวน์โหลด ppt อธิบายสัจธรรมสูงสุด สัจธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา คือ ธรรม ความหมายของ ธรรม ดังที่ปรากฏในหลักธรรม เรื่อง นิยาม 5 และธรรม ก็คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน สิ่งเคารพสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google