งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเดีย : มุมมองด้านการศึกษาที่เป็นความต้องการของสังคมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเดีย : มุมมองด้านการศึกษาที่เป็นความต้องการของสังคมไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อินเดีย : มุมมองด้านการศึกษาที่เป็นความต้องการของสังคมไทย
สถานภาพการศึกษาของอินเดียเป็นอย่างไร สถานภาพการศึกษาไทย-อินเดียเป็นอย่างไร อะไรคือสาเหตุ-ปัจจัยให้การศึกษาไทย-อินเดียเป็นเช่นนั้น แนวทาง/ช่องทางที่ประเทศไทยจะพัฒนาการศึกษาไทย บทบาทของสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีหลักสูตรอินเดียศึกษาจะมีส่วนช่วยวิจัย หรือเติมเต็มในเรื่องนี้ได้อย่างไร

3 1. สถานภาพการศึกษาอินเดียเป็นอย่างไร
TYPES OF UNIVERSITIES Central or State Universities : HRD Ministry Deemed Universities : Same academic status and privileges as a university Institutes of National Importance : University-level institutions CLASSIFICATION OF COLLEGES University College : Managed by university itself Government Colleges : Managed by state government Professional Colleges : Managed by Government or private Privately-Managed University : Managed by private owned trusts or societies

4 2. สถานภาพการศึกษาไทย-อินเดียเป็นอย่างไร
Primary Education (5 years) Secondary Education (5 years) Higher Secondary Education (2 years) HIGHER EDUCATION LEVEL Vocational Education at Certificate level Distance Education : Open University General : UG Programme (3 years); Master (2 years); M.Phil.(1 year); Doctoral (3 years or more) MEDICAL : Under-graduation (5 ½ years); Post-graduation (3 years) ENGINEERING : UG Programme (4-5 years); Master (2 years); Doctoral (3 years or more)

5 3. อะไรคือเหตุ-ปัจจัยให้การศึกษาไทย-อินเดียเป็นอย่างนั้น

6 4. แนวทาง/ช่องทางที่ประเทศไทยจะพัฒนาการศึกษาไทย

7 5. บทบาทของสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีหลักสูตรอินเดียศึกษา จะมีส่วนช่วยวิจัย หรือเติมเต็มในเรื่องนี้ได้อย่างไร Public Platform Education Guidance Sources of Knowledge Training Centre Learning Institute Resource Institute Research Institute Memory Institution Think-Tank Policy Advisor Centre Promoting Good Bilateral Relations : Thailand – India (Cultural, Language, People, Youth, Students, Societal, Educational, Economical, etc)

8


ดาวน์โหลด ppt อินเดีย : มุมมองด้านการศึกษาที่เป็นความต้องการของสังคมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google