งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
Stang Mongkolsuk Museum

2 “...อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว้
ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯแล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3 “พิพิธภัณฑ์” หมายถึง พิพิธภัณฑ์
มาจาก “วิวิธ / พิพิธ” (ต่างๆ ) สมาสกับ “ภัณฑ์” (สิ่งของ เครื่องใช้) หมายถึง “สิ่งของ เครื่องใช้ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย” “พิพิธภัณฑ์” หมายถึง สถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ รูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ ที่แตกต่างกันไป ตามเป้าหมายในการจัดตั้ง แต่มีเป้าหมายหลักเดียวกันคือ การเก็บรักษาและจัดแสดง จิตสำนึกทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ

4 กลุ่มพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย โดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ไทย ได้แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ในประเทศออกเป็นหมวด - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตามจังหวัดต่างๆ กลุ่มพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

5 กลุ่มพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์ ๑๔ ตุลา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ อยุธยา - พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า กลุ่มพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

6 กลุ่มพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ พิพิธภัณฑ์ปกากะญอ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม กลุ่มพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา

7 กลุ่มพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน / ภูมิปัญญา
พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์แม่สา พิพิธภัณฑ์บ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ กลุ่มพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน / ภูมิปัญญา

8 กลุ่มพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย หอเกียรติภูมิรถไฟไทย กลุ่มพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 กลุ่มบ้านประวัติศาสตร์
พระที่นั่งวิมานเมฆ วังสวนผักกาด พระราชวังพญาไท บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช บ้าน จิม ธอมป์สัน กลุ่มบ้านประวัติศาสตร์

10 กลุ่มพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ กลุ่มพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง

11 กลุ่มพิพิธภัณฑ์การกีฬาและสันทนาการ
พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ว่าวไทย พิพิธภัณฑ์ของเล่น กลุ่มพิพิธภัณฑ์การกีฬาและสันทนาการ

12 กลุ่มพิพิธภัณฑ์ของสะสม
บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร บ้านตุ๊กตาไทย บ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์ กลุ่มพิพิธภัณฑ์ของสะสม

13 กลุ่มพิพิธภัณฑ์หน่วยงาน
พิพิธภัณฑ์รัฐสภา หอประวัติจุฬา หอจดหมายเหตุ ม.เกษตรศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ หอประวัติ ม.หอการค้าไทย กลุ่มพิพิธภัณฑ์หน่วยงาน

14 กลุ่มหอเกียรติยศ / ชีวประวัติบุคคล
หออัครศิลปิน พิพิธภัณฑ์นักเขียนไทย พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาลโย หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร. ไสว สิทธิพิทักษ์ - พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข กลุ่มหอเกียรติยศ / ชีวประวัติบุคคล

15

16 ชื่อ “สตางค์” แปลว่า หนึ่งในร้อย...

17

18 “...ฉันนั่งฟังมาตั้งนานไม่เข้าใจเลยว่า
อาจารย์สตางค์อุตส่าห์ไปขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศมาได้ แต่กลับถูกคัดค้าน แต่จะมานั่งเถียงกันอย่างนี้ทั้งวันก็ไม่ได้อะไร ฉะนั้นขอให้ที่ประชุมโหวตกันว่าจะเอาหรือไม่เอา...” จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google