งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้าง หน้าที่ และการเกิดโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้าง หน้าที่ และการเกิดโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้าง หน้าที่ และการเกิดโรค
กาญจนา จันทร์สูง พ.บ. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 The functions of endocrine system
Body energy level Reproduction Growth and development Internal balance of body systems Response to surrounding stress and injury

3 Endocrine organs

4 Pituitary gland and hypothalamus

5 Pituitary gland hormones
Anterior pituitary Prolactin (PRL) Growth hormone (GH) Adrenocorticotropin (ACTH) Thyroid stimulating hormone (TSH) Luteinizing hormone (LH) Follicle stimulating hormone (FSH) Posterior pituitary Oxytocin Antidiuretic hormone (ADH)

6 Growth hormone deficiency/excess

7 Acromegaly Headache Excessive sweating Sleep disturbance
Carpal tunnel syndrome Changing appearance Cardiovascular event Diabetes CA colon

8 Thyroid hormone

9 Common thyroid problems
Goiter Thyroid cancer Hypothyroidism Hyperthyroidism Thyroiditis

10 Hyperthyroidism Decreased energy Slow heart rate Dry skin Constipation
Cold intolerance Hyper menorrhea*

11 Hyperthyroidism Exopthalmic goiter (Grave’s disease) Anxiety
Tachycardia Diarrhea Weight loss Oligo-menorrhea

12 Adrenal gland hormones
Adrenal cortex glucocorticoids mineralocorticoids sex hormone Adrenal medulla epinephrine norepinephrine

13 Cushing syndrome

14 Cushing syndrome

15 Cushing syndrome Weight gain Fatigue/myopathy Hypertension Hirsutism
Amenorrhea Purplish striae Personality change DM / osteoporosis

16 Addison syndrome Weakness / fatigue Pigmentation of skin
Pigmentation of mucosa Wight loss Anorexia / Nausea Hypotension

17 The pancreatic hormone

18 Type of DM Type I diabetes : insulin deficiency
Type II diabetes : insulin resistance Diagnosis : FBS > 126 mg% for 2 consecutive times or 2 hrs. post prandial glucose > 200 mg% with symptoms.

19 Symptoms and signs of D.M.
Polyphagia Polydipsia Polyuria Blurred vision Fatigue Wight loss Poor wound healing Impotence Recurrence Infections

20 Diabetic complications
Acute complications Hypoglycemia Diabetic ketoacidosis/ Hyperosmolar Long term complications Hypertension Stroke CHD Diabetic retinopathy / cataract Diabetic nephropathy Diabetic neuropathy Diabetic feet Infections

21 Obesity / Metabolic syndrome
BMI > 30

22

23

24

25 Coronary Heart Disease
The Metabolic Syndrome: Current Perspective Body Size BMI Central Adiposity Insulin Resistance Hyperinsulinemia Glucose Metabolism Uric Acid Metabolism Dyslipidemia Hemodynamic Novel Risk Factors + Glucose intolerance Uric acid Urinary uric acid clearance TG PP lipemia HDL-C PHA Small dense LDL SNS activity Na retention Hypertension CRP PAI-I Fibrinogen Coronary Heart Disease

26

27

28

29

30

31

32

33 Hormonal control of reproduction
GnRH Hypothalamus Anterior pituitary LH FSH Endocrine cells Gonads Steroid and peptide hormones Gamete production

34 LH FSH MENS Proliferative phase Secretory phase Days

35 Gynecomastia Male hormone excess Galactorhea

36 Menopause

37 Menopausal problems Vaginal dryness Perimenopausal bleeding
Psychologic symptoms Osteoporosis Cardiovascular disease

38

39

40 Risk factors of osteoporosis
Female Post menopausal Age Race Body frame Smoking Caffeine Alcohol Lack of excercise Low calcium intake Medication conditions DM Hyperthyroidism Anorexia Chronic lung disease Steroid abused

41 Treatments Osteoporosis Cardiovascular disease Regular exercise
Calcium / Calcitonin / Bisphosphanate Hormonal replacement therapy Cardiovascular disease

42

43 Scenario คุณแน่งน้อยเป็นสุภาพสตรีวัย 56 ปีมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานมา 5 ปีรักษาโดยการใช้ยากิน นอกจากโรคเบาหวานแล้วคุณแน่งน้อยยังมีความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูง เธอปวดข้อเข่าเป็นประจำจึงมักซื้อยาชุดกินเองอยู่เสมอ คุณแน่งน้อยน้ำหนัก 85 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร แพทย์ผู้ดูแลแนะนำให้คุณแน่งน้อยลดน้ำหนัก เธอจึงมาใช้บริการที่ Health center ของท่าน ท่านจะจัดโปรแกรมการดูแลเธออย่างไร จึงจะเหมาะสมและปลอดภัยที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้าง หน้าที่ และการเกิดโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google