งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49

2 Science and Science Online ผลิตโดย American Association for the Advancement of American Association for the Advancement of Science (AAAS), a not-for-profit organisation. Science (AAAS), a not-for-profit organisation. Background & Fact

3 ให้ Full Text ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 1996 ให้ Full Text ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 1996 แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF รวบรวมข้อมูลจากวารสารของ Science รวบรวมข้อมูลจากวารสารของ Science และวารสารอื่นๆ และวารสารอื่นๆ

4 Science Home คลิกเลือกที่ Magazine

5 Science Magazine Home คลิกเลือกฉบับปัจจุบันที่ Current Issue หรือ ฉบับย้อนหลังที่ Previous Issue

6 Table of Contents คลิกเลือกดูเรื่องที่ต้องการ

7 Table of Contents (ต่อ) เลือกดูสาระสังเขปหรือเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF

8 Search by Citation ระบุเลข Volume และ หน้าเอกสารที่ต้องการ แล้วคลิก GO 311 15

9 Basic Search 1. พิมพ์คำค้นหรือวลี 2. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 3. คลิก GO 1 2 3 4 4. เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search

10 Advanced Search 1. สืบค้นแบบ Search by Citation2. สืบค้นแบบ Search by DOI 3. สืบค้นโดยใช้คำสำคัญหรือชื่อผู้แต่ง 1 2 3

11 Advanced Search (ต่อ) 4. เลือกจำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ 5. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 6. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการ7. คลิก Search 4 5 6 7

12 Search Results 1. เลือกดูรายการที่ต้องการ 2. ปรับปรุงการสืบค้น 1 2

13 Abstract ดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม หรือ ดูบทความที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆ

14 Download to Citation Manager

15 Citing Articles

16 Full Text - PDF Print, Save

17 Science News คลิกเลือกดูข่าวที่สนใจ

18 Article

19 Quick Search 1. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก GO2. เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search 1 2

20 Advanced Search 2. เลือกจำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์4. คลิก Search 1. พิมพ์คำค้นหรือชื่อผู้แต่ง 2 1 3 4

21 Search Results 1. เลือกดูรายการที่ต้องการ 2. ปรับปรุงการสืบค้น 1 2

22 Article

23 Archive คลิกเลือกอ่านข่าวฉบับย้อนหลังที่ต้องการ

24


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google