งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 17 Voice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 17 Voice."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 17 Voice

2 Introduction to Voice Networks การแนะนำเครือข่ายด้านเสียง
ในเครือข่ายของบริษัทโทรศัพท์ ตามปกติการใช้โทรศัพท์สาธารณะสวิทช์ไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ (PSTN) การแบ่งเวลาเป็นสิ่งที่สับสน (TDM) ถูกใช้เพื่อติดต่อกับคนโทร TDM ยอมให้ช่องของข้อมูลหลายช่อง ถูกส่งข้ามไปยังสายที่เหมือนกันพร้อมกันทำเช่นนี้โดยการกำหนดเวลาแต่เพียงเล็กน้อยของแต่ละช่อง

3 Converging Voice Traffic สื่อสารทางเสียงที่รวมอยู่จุดเดียวกัน
Costs of Transmission Consolidated Network Infrastructure Bandwidth and Equipment User Productivity and Features New Devices

4 Voice Components ส่วนประกอบทางด้านเสียง
Phone Gateways Multipoint Control Units(MCU) Application Servers Gatekeepers Call Agents Video Endpoints

5 Voice Components ส่วนประกอบทางด้านเสียง
Digital Signal Processors Gateway Interfaces FXS FXO E&M Digital Interfaces

6 Making a Phone Call การใช้โทรศัพท์
Call Setup Call Maintenance Call Teardown

7 Call Control การควบคุมคำสั่งในระบบปฏิบัติการของคอล
Distributed call control Centralized call control

8 Distributed Call Control

9 Centralized Call Control Setup

10 Converting and Transmitting Voice
เสียงที่เปลี่ยนแปลงและการส่งผ่านทางเสียง Sampling Quantizing Encoding Compression

11 Protocol Usage and Encapsulation Overhead
เมื่อ Encapsulation การสื่อสารทางเสียง ถ้าคุณเพิ่ม IP, UDP และ Header RTP จะเพิ่ม 40 ไบต์ของข้อมูลไปยังกลุ่มข้อมูล กลุ่มข้อมูลเสียงสัญญาณเดี่ยวบรรจุ 20 ms ของข้อมูลเสียง 160 ตัวอย่าง

12 Introduction to QoS for Voice
Priority Access Management Coexistence of Applications

13 Configurations for Voice
Switch Configuration Gateway Configuration

14 Switch Configuration

15 Switch Configuration BangSW1(config-if)#switchport voice vlan vlan-id

16 Switch Configuration BangSW1(config-if)#mls qos trust device cisco-phone

17 Switch Configuration BangSW1#show interfaces interface-id switchport
BangSW1#show mls qos interface interface-id

18 Gateway Configuration

19 Gateway Configuration
BangVrtr1(config)#interface FastEthernet 0/0 BangVrtr1(configj-if)#ip address

20 Gateway Configuration
BangVrtr1(config)#dial-peer voice 1 pots

21 Gateway Configuration
BangVrtr1(config-dial-peer)#destination-pattern 1001

22 Gateway Configuration
BangVrtr1(config-dial-peer)#port 1/0/0

23 Gateway Configuration
BangVrtr1(config)#dial-peer voice 2 voip

24 Gateway Configuration
BangVrtr1(config-dial-peer)#destination-pattern 1002

25 Summary บทนี้แค่เป็นลักษณะภายนอกเพียงเล็กน้อยของ IP-based voice จะครอบคลุมแนวคิดพื้นฐาน ฉันหวังว่าจะทำให้คุณเข้าใจและทำให้คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt Chapter 17 Voice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google