งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารที่เข้ากันไม่ได้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารที่เข้ากันไม่ได้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารที่เข้ากันไม่ได้

2 สารที่เข้ากันไม่ได้ หมายถึง สารที่เมื่อผสมกันจะเกิดอันตราย แต่ถ้าอยู่ตาม ลำพังอาจไม่มีอันตราย อันตรายในที่นี้มีได้หลายแบบ อาจ เป็นอันตรายอันเนื่องมาจากสารทำปฏิกิริยากัน เกิดความน ร้อนสูงจะลุกไหม้หรือระเบิด อาจให้สารไวไฟหรือก๊าซพิษ ออกมา ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีที่จะให้ ในการทดลองก่อนและทำตามวิธี ถ้าเป็นปฏิกิริยาที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่มีการบันทึกไว้ก็ควรเริ่มการทดลองด้วยสารปริมาณ น้อยก่อน หากมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้นจะได้ไม่รุนแรงนัก

3 1.ปฏิกิริยารุนแรง ปฏิกิริยาที่เกิดรุนแรงจากการผสมสารเคมีเข้าด้วยกัน จะให้ความร้อนสูงทำให้เกิด การเดือดพล่านและกระเด็นถ้า เป็นสารไวไฟก็อาจเกิดารลุกไหม้ได้ เวลาทำการทดลองต้อง ควบคุมอุณหภูมิของปฏิกิริยาโดยแช่ขวดในอ่างน้ำเย็น เวลา เติมสารก็เติมที่ละน้อย คนให้เข้ากันตลอดเวลา จะได้ช่วย กระจายความร้อน และอย่าปล่อยให้ปฏิกิริยาเกิดรุนแรงจน ควบคุมไม่ได้ ใส่แว่นนิรภัยป้องกันไว้

4 สารที่เข้าทำปฏิกิริยา
ปฏิกิริยารุนแรง ชื่อสาร สารที่เข้าทำปฏิกิริยา หมายเหตุ 1.กรด 2.กรด 3. Oxidizing agent    4. Oxidizing agent น้ำ ด่าง Reducing agent สารอินทรีย์ การทำกรดให้เจือจางไม่ใช่ปฏิกิริยา ทางเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้มข้นมาก  เช่น กรด nitric หรือสารพวก peroxide กับ alcohol หรือโลหะ  เช่นกรด chromic กับ anthracene

5 สารที่เข้าทำปฏิกิริยา
ชื่อสาร สารที่เข้าทำปฏิกิริยา หมายเหตุ 5.กรด sulfuric 6.กรด chromic 7.ด่าง 8.bromine Acetone Cyanhydrin Acrylonitrile Phosphorus Sulfur Acrolein, acrylonitrile Ammonia,acetylene, phosphorus(ขาว) potassium กรด nitric กับกรด acetic ลุกติดไฟหรือระเบิดได้เมื่อร้อน ปฏิกิริยา Polymerisation เมื่อถูกไอ bromine จะลุกติดไฟ แต่ถ้าถูก bromine เหลวจะระเบิด

6 สารที่เข้าทำปฏิกิริยา
ชื่อสาร สารที่เข้าทำปฏิกิริยา หมายเหตุ 9.glycorol  10.oxygen 11.phosphine 12.น้ำ Acetic anhydride  Acrolein, acrylonitrile, hydrocarbon, น้ำมัน Bromine, chlorine, กรด nitric  Phosphorus, pentoxide, phosphorus trichloride, Sodium Alkyl aluminium Calcium oxide ความร้อนสูง  ระเบิดลุกติดไฟ ลุกติดไฟ ให้ความร้อนสูงถึง 800 องศาเซลเซียส

7 2.ปฏิกิริยาที่ให้ก๊าซไวไฟ
ก๊าซไวไฟที่เกิดขึ้นมักจะเป็นก๊าซ Hydrogen ปฏิกิริยาที่ให้ก๊าซไวไฟ ชื่อสาร สารที่เข้าทำปฏิกิริยา หมายเหตุ 1.น้ำ 2.กรด 3.ด่าง 4.Sodium Alkali metal สารประกอบโลหะ hydride โลหะ aluminium, magnesium, zinc, chromium, iron, tin, nickel, lead โลหะ aluminium, zinc, alcohol alcohol เช่น sodium, potassium เกิดการระเบิด เช่น lithium aluminium hydride  ให้ก๊าซ hydrogen ให้ก๊าซ hydrogen แต่ช้ามาก ให้ก๊าซ hydrogen

8 3.สารที่ให้ก๊าซเป็นพิษ
ชื่อสาร สารที่เข้าทำปฏิกิริยา หมายเหตุ 1.กรด 2.น้ำ 3.Carbon tetrachloride และ Chlorinate hydrocarbon เกลือ Cyanide สารประกอบที่มี carbon และ sulfur  Acid halide เช่น acetyl chloride, thionyl chloride ให้ก๊าซ hydrogen cyanide ที่ไวไฟด้วย ให้ก๊าซ hydrogen sulfide ให้ควันของ hydrogen chloride  เมื่อร้อนสลายตัวให้ก๊าซ phosgene

9 สารที่เข้าทำปฏิกิริยา
ชื่อสาร สารที่เข้าทำปฏิกิริยา หมายเหตุ 4.สารประกอบ nitrate และกรด nitric 5.Sulfur และสารประกอบที่มี Sulfur 6.สารประกอบที่มี carbon และ nitrogen ขนสัตว์ ไหม พลาสติกเมลามิน 7.สารประกอบที่มี carbon ถ่าน ไม้ กระดาษ เมื่อเผาให้ก๊าซ nitrogen oxide เมื่อเผาให้ก๊าซ sulfur dioxide  เมื่อเผาในที่มีอากาศน้อยให้ก๊าซ hydrogen cyanide เมื่อเผาในที่มีอากาศน้อยให้ก๊าซ carbon monoxide ซึ่งลุกติดไฟได้ด้วย

10 4.ปฏิกิริยาที่เกิดการระเบิดได้
ชื่อสาร สารที่ทำปฏิกิริยาด้วย หมายเหตุ 1.ammonia, acetylene 2.ammonium nitrate    3.acetone 4.carbon disulfide Copper, silver, mercury ผงโลหะของ zinc, cadmium, copper, magnesium, lead, cobalt, nickel, dismuth, chromium, antimony  Chloroform สารประกอบ azide ให้สารระเบิดได้  ระเบิดได้เมื่อมีด่าง เนื่องจากปฏิกิริยา ให้ความร้อนสูง ได้เกลือที่ไวต่อการระเบิด

11 สารที่ทำปฏิกิริยาด้วย
ชื่อสาร สารที่ทำปฏิกิริยาด้วย หมายเหตุ 5.chlorate 6.chlorine 7.chlorinedioxide diketene 8.hydrogen surfide กรด sulfur น้ำตาล แป้ง ถ่าน ขี้เลื่อย เกลือ ammonium Acetylene, alcohol, ether, hydrocarbon, diborane, ethane, ผงโลหะ เช่น magnesium, aluminium Mercury กรด nitric ให้ของผสมที่ระเบิดได้ ให้สารระเบิดได้ ให้ก๊าซระเบิดได้

12 สารที่ทำปฏิกิริยาด้วย
ชื่อสาร สารที่ทำปฏิกิริยาด้วย หมายเหตุ 9.iodine Ammonia, turpentine  Chloroform,cadmium, mercury, molybdenum, zinc potassium perchlorate chlorine benzene, carbon monoxide เหลว aiuminium, magnesium, titanium เชื้อเพลิง hydrocarbon lithium hydride เมื่อร้อน  เมื่อโลหะเป็นผง ให้ของผสมที่ระเบิดได้เมื่อเสียดสี เมื่อชื้นโลหะลุกติดไฟได้ เมื่อเป็นผง

13 สารที่ทำปฏิกิริยาด้วย
ชื่อสาร สารที่ทำปฏิกิริยาด้วย หมายเหตุ 10.magnesium 11.oxygen เหลว 12.ozone 13.กรด perchloric 14.กรด picric Chloroform, chloromethane oxide ของ beryllium, cadmium, mercury, molybdenum, zinc potassium perchlorate chlorine benzene, carbon monoxide เหลว aiuminium }เมื่อร้อน

14 สารที่ทำปฏิกิริยาด้วย
ชื่อสาร สารที่ทำปฏิกิริยาด้วย หมายเหตุ 15.phosphoru 16.sulfur เชื้อเพลิง hydrocarbon lithium hydride ethylene  กรด acetic ไม้ ถ่าน alcohol, phosphorus pentoxide  Copper, lead, zinc  กรด sulfonic, bromine เหลว  zine }เมื่อร้อน

15 อันตรายจากการสัมผัสแอมโมเนีย

16 ภาพตา แสดงเปลือกตาและขนตาไหม้ เยื่อบุตาอักเสบและขาดเลือดมาเลี้ยง กระจกตาดำเป็นสีขาวขุ่นและเป็นแผลถลอก


ดาวน์โหลด ppt สารที่เข้ากันไม่ได้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google