งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CUTIP Showcase P i l l a r o f I n n o v a t i o n

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CUTIP Showcase P i l l a r o f I n n o v a t i o n"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CUTIP Showcase P i l l a r o f I n n o v a t i o n
Chulalongkorn University Technopreneurship and Innovation Management Program CUTIP Showcase P i l l a r o f I n n o v a t i o n 2011

2 ORCHID mKMS งานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
Mobile Knowledge management system innovation in Agro-based cluster ORCHID mKMS ภูวนาถ แก้วปลั่ง Puvanart Keoplang PhD Candidate เป็นรูปแบบใหม่ของระบบการจัดการความรู้ ที่นำเอาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่และเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมมาหลอมรวมกันเพื่อพัฒนาความสามารถเชิงแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยทั้งในด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก และเพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบคลัสเตอร์ Mobile Knowledge Management System (mKMS) innovation based on convergence of mobile technology and social network technology is designed for Thai farmer competitive capability development and leveraging Agro-based industrial with cluster management. We envision mKMS to be the country standard by revolutionizing the way Thai farmers access knowledge and information. งานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก นวัตกรรมระบบการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนาความสามารถเชิงแข่งขันของคลัสเตอร์กล้วยไม้ในประเทศไทย Knowledge Management System Innovation for Competitive Capability Development of Orchid Cluster in Thailand ที่ปรึกษา อ.ดร.ทิพภากร รังคศิริ (International Marketing) รศ.ดร.พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์ (Software Engineering) ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (Knowledge Management)

3 ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ
ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย ชื่อเจ้าของวิทยานิพนธ์ (Thai and Eng) Thesis Information in Thai and Eng Name of Thesis in Thai and Eng Thesis Advisor and Co Advisors


ดาวน์โหลด ppt CUTIP Showcase P i l l a r o f I n n o v a t i o n

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google