งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มีประสิทธิภาพ
โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มีประสิทธิภาพ หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ แผนกคลังย่อย ประธานกลุ่ม นาย หาญนรินทร์ แก้วสีสุข เบอร์โทร

2 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
เนื่องจากจำนวนหนังสือที่เจ้าหนี้นำมาส่งมีปริมาณมาก เฉลี่ย ชม. ล่ะ 500 เล่ม จึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่ในการพักสินค้าเพื่อตรวจรับเข้าไม่เพียงพอ จึงต้องทำการับเข้าให้รวดเร็ว และสามารถระบายสินค้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของศูนย์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เดือน จำนวนเล่ม / ชิ้น เฉลี่ยต่อ ชม. เมษายน 124,866 520.28 พฤษภาคม 206,322 859.68 มิถุนายน 233,787 974.11 กรกฎาคม 158,209 659.20 สิงหาคม 162,469 676.95 กันยายน 136,916 570.48 รวม 1,022,569

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด
- สามารถรับเข้าสินค้าได้รวดเร็ว ภายใน นาที และมีประสิทธิภาพมากขึ้น - สามารถระบายสินค้าประเภทด่วนได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 1 ชม.

4 แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา
ระบบ / ข้อมูล เจ้าหน้าที่ ระบบไม่สามารถรองรับเมื่อเกิดปัญหา แบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนเกินไป บุคลากรไม่เพียงพอ อุปกรณ์มีน้อย computer ไม่เพียงพอ ทำให้ รับสินค้า ล่าช้า สินค้าไม่มีข้อมูล มีขั้นตอนเยอะเกินไป เจ้าหนี้ส่งสินค้าโดยไม่มีเอกสาร หรือเอกสารไม่ครบ สินค้าไม่ตรงตามเอกสาร หรือสินค้าชำรุด เอกสารไม่พร้อม ( P/O ใบส่งของ ) ขั้นตอนการรับเข้า ประสานงาน

5 เมื่อเจ้าหนี้มาส่ง เช็คเอกสาร P/O และ ใบส่งของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. เจ้าหนี้มาส่งสินค้า เมื่อเจ้าหนี้มาส่ง เช็คเอกสาร P/O และ ใบส่งของ เอกสารครบถ้วน รับสินค้าทันที ตรวจสอบ เอกสารไม่ครบ

6 2. ตรวจสอบเอกสาร P/O และ ใบส่งของ
ตัวอย่างใบส่งของ เอกสารครบถ้วน เอกสารไม่ครบ ตรวจสอบ P/O ในระบบ มี P/O ในระบบ ไม่มี P/O ในระบบ รับสินค้าทันที

7 เจ้าหนี้รับใบส่งของชั่วคราว
3. ประสานงานแผนกจัดซื้อให้ตรวจสอบ และออก P/O แบบเก่า แบบใหม่ โทรสอบถามทันที และรับเลข P/O จากแผนกจัดซื้อ ภายใน 10 – 15 นาที เจ้าหนี้รอ แผนกจัดซื้อมารับสินค้า พร้อมเอกสาร P/O ด้วยตนเอง มากกว่า 30 นาที เจ้าหนี้รับใบส่งของชั่วคราว

8 นอกจากนี้ มีการตรวจสอบสินค้าสั่งด่วน < NO >
แล้วนำไปส่งถึงผู้สั่งซื้อทันที ไม่เกิน 30 นาที จากเดิมมากกว่า 1 ชม.

9 4. ตรวจสอบเอกสารเพื่อนำไปคีย์ข้อมูลรับสินค้า

10 4. กระจายสินค้าไปยังส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการขาย

11 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ปัญหาในการจัดการพื้นที่พักสินค้าไม่เพียงพอ ได้ระดับหนึ่ง และสามารถรับสินค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุด ผลลัพธ์การดำเนินการ - กรณีที่สินค้าไม่มี P/O ก่อนการปรับปรุงใช้เวลามากกว่า 30 นาที หลังการปรับปรุงใช้เวลาน้อยกว่า นาที - กรณีสินค้าเป็นสินค้าสั่งด่วน ส่งด่วน การการปรับปรุงใช้เวลามากว่า 1 ชม. หลังการปรับปรุงใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที

12 ขอบพระคุณมากครับ ผู้เสนอผลงาน
นาย ประพันธ์ศักดิ์ จรุงกลิ่น เบอร์โทร นาย บุตรดี เมืองทอง เบอร์โทร


ดาวน์โหลด ppt โครงการ รับเข้าสินค้า รวดเร็ว ทันใจ มีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google