งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของดิน

2 แร่ การผุพังของแร่ ผลิตผล รอง ผลิตผลหลัก เฟลด์สปาร์ ควอรตซ์ ไมก้า
CO2 และ H2O ผลิตผลหลัก ผลิตผล รอง เฟลด์สปาร์ ควอรตซ์ ไมก้า แคลไซต์ แร่ดินเหนียว ทราย - + ทราย, ประจุ (โซเดียม แคลเซียม โปแตสเซียม) ทราย, เหล็กออกไซด์, ประจุ (โซเดียม แคลเซียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม) ประจุ (แคลเซียม ไบคาร์บอเนต)

3 การผุพังของเฟลด์สปาร์

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดิน

5 ชั้นดิน

6 อนุภาคของดิน

7 การกระจายตัวของอนุภาคของดิน

8 โครงสร้างดิน แบบก้อนกลม แบบก้อนเหลี่ยม แบบแผ่น แบบแท่งหัวเหลี่ยม
แบบแท่งหัวมน แบบก้อนทึบ แบบอนุภาคเดี่ยว


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google