งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ทำไมจึงเรียนสาขานี้ – บุคลาการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ยังเป็นที่ ต้องการในบริษัทที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ทำไมจึงเรียนสาขานี้ – บุคลาการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ยังเป็นที่ ต้องการในบริษัทที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ทำไมจึงเรียนสาขานี้ – บุคลาการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ยังเป็นที่ ต้องการในบริษัทที่ปรึกษา และธุรกิจที่มี หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเอง – เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าศึกษาใน หลักสูตร ให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นไป ตามมาตรฐาน เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ได้ผลิตนั้น เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้าน บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

2 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ใครควรเรียนสาขาวิชานี้บ้าง – เป็นผู้ที่จบการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบ สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ – เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ หรือตั้งใจจะทำงานเป็น นักพัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และหัวหน้า โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ – เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต

3 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ รายวิชาหลักในหลักสูตร Business Information System Object-Oriented Technology Advanced Database Management System Business Software Requirement Analysis Business Software Design Software Quality Assurance Software Project Management

4 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง – เป็นนักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบระบบ นักพัฒนาระบบ หรือ ผู้ตรวจสอบซอฟต์แวร์ ใน บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ – เป็นผู้ดูแลโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร ธุรกิจ – เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ทำไมจึงเรียนสาขานี้ – บุคลาการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ยังเป็นที่ ต้องการในบริษัทที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google