งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลเซอร์ ( Laser).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลเซอร์ ( Laser)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลเซอร์ ( Laser)

2 การเปลี่ยนระดับพลังงาน
Stimulated absorption E1 E1 hf E0 E0

3 การเปลี่ยนระดับพลังงาน
Spontaneous Emission E1 E1 hf hf E0 E0

4 การเปลี่ยนระดับพลังงาน
Stimulated Emission E1 E1 hf hf E0 E0

5 องค์ประกอบหลัก l Laser medium M1 M2 Energy pump
ปัมป์พลังงาน เลเซอร์ , ไฟแฟลช , สนามไฟฟ้าแรงสูง, .. ตัวกลางขยายแสง ก๊าซ , สารสี(dye) สารกึ่งตัวนำ, ที่มี Population inversion โพรงอภินาท M1,M > Fabry-Perot resonator

6 E3 E2 E1 G.S 1. pumping 3. Light amplification 4.decay to G.S.
การทำงานเลเซอร์ 1. pumping E3 2 2. Fast non-radiative decay E2 1 3 3. Light amplification E1 4 4.decay to G.S. G.S

7 Spontaneous E. Stimulated E.
ขั้นตอนการทำงาน สภาวะสงบ ปัมป์พลังงาน Spontaneous E. Stimulated E. ขยายแสง ขยายแสง Lasing !!

8 out in l in out pumping out l pumping R2=95% R1=95%
Fabry -Perot cavity in out pumping Laser Amplifier l out R1=100% R2<100% pumping Laser oscillator

9 ลักษณะเฉพาะของเลเซอร์
l Laser Emission Spont- Emission I 1. Monochromaticity Dl Dl 2. Coherence 3. directionality 4. High intensity

10 z Gaussian beam mode r Beam waist R0 I0 R ที่ r=R (beam half width)
Beam profile: R0 - R at Beam waist ที่ระยะไกลๆ Beam divergence :


ดาวน์โหลด ppt เลเซอร์ ( Laser).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google