งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล
การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore โดยพิมพ์คำค้นครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์จากฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน ประกอบด้วย Library Catalog (OPAC) CU Reference Databases Image Databases

2 การสืบค้นข้อมูลแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore www.car.chula.ac.th
antiaging

3 Image Databases Image Databases

4 การแสดงผลลัพธ์: Image Databases

5 โปรดสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยระบบ Research Pro เป็นระบบการสืบค้นที่จำแนกรายชื่อแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้ 2 แบบ คือ สืบค้นตามการจัดกลุ่มของแหล่งข้อมูล (Search by category) สืบค้นตามรายชื่อแหล่งข้อมูลที่สนใจทีละฐานข้อมูล (Search by resource)

6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริการตอบคำถาม -Telephone : -


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google