งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนงานสารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนงานสารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนงานสารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa
1.การแบ่งหน้าที่การทำงานตามที่กำหนด 2.การเสนอการเลือกหัวข้อที่จะทำงาน 3.สรุปการประชุมการวางแผน

2 แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบการทำงาน
ชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่ ด.ช.ธนวัติ เพ็ญเข็ม รองหัวหน้า เตรียมข้อมูลหรือเนื้อหาสาระ ด.ญ.สุทาทิพย์ สมาจารย์ หัวหน้า ดำเนินและทำงาน ด.ญ.สุพรรษา แสงเพชร เรขา ประชาสัมพันธ์และตรวจทานงาน

3 การประชุมเลือกหัวข้อ
ชื่อ หัวข้อที่เสนอ ด.ช.ธนวัติ เพ็ญเข็ม เศรษฐกิจพอเพียง ด.ญ.สุทาทิพย์ สมาจารย์ อาหาร 4 ภาค ด.ญ.สุพรรษา แสงเพชร สถานที่ท่องเที่ยว

4 สรุปผลการประชุมเลือกหัวข้อ
สรุปผลการประชุมเลือกหัวข้อ กลุ่มข้าพเจ้าได้สรุปผลแล้วว่า เลือกหัวข้อเรื่อง “อาหารไทย 4 ภาค” เพราะว่ากลุ่มของข้าพเจ้า อยากจะทราบเกี่ยวกับอาหารไทยทั้ง 4 ภาคว่าหน้ารับประทาน มากน้อยแค่ไหนและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเราอย่างไร

5 ขอบคุณค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนงานสารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google