งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรเอกชนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรเอกชนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรเอกชนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

2 มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation)
     - มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก (The Volunteer for Children Development Foundation)      - มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (The Center for the Protection of Children's Rights  Foundation - CPCR) –      - มูลนิธิคุ้มครองเด็ก (Child Protection Foundation)      - มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย      - สถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก 

3 - มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย – - มูลนิธิดวงประทีป
     - มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี (Pavena Foundation)      - มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย –      - มูลนิธิดวงประทีป      - สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.)      - มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย (CCF Foundation in Thailand)      - องค์กรพัฒนาการคุ้มครองเด็ก หรือองค์กรเฟช (FACE : Fight Against Child Exploitation)

4 - สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.) –
     - สมาคมต่อต้านการค้าประเวณีและการใช้แรงงานเด็ก      - มูลนิธิคุ้มครองเด็ก ของครูยุ่น สว. มนตรี สินทวิชัย      - มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก      - มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก –      - กลุ่มรุ้งอ้วน (องค์กรอิสระเพื่องานพัฒนาการศึกษาเด็ก –      - สมาคมไทสร้างสรรค์ (องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กและครอบครัว จ.ขอนแก่น) –      - สมาคมต่อต้านการค้าประเวณี และการใช้แรงงานเด็ก

5 - โครงการเมล็ดพันธุ์เพื่อวันพรุ่งนี้ เพื่อเด็กไทยชนบทที่ด้อยโอกาส
     - โครงการสานฝัน ปันเทคโนโลยี เพื่ออนาคตที่ดี ของเด็กไทยในชนบท      - โครงการเมล็ดพันธุ์เพื่อวันพรุ่งนี้ เพื่อเด็กไทยชนบทที่ด้อยโอกาส     - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(Foundation for Child Development)


ดาวน์โหลด ppt องค์กรเอกชนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google