งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์

2 ปริศนาอายุ

3 นายมากับลูก อีก 3 คน มีอายุรวมกัน 90 ปี พอดี
นายมากับลูก อีก 3 คน มีอายุรวมกัน 90 ปี พอดี ซึ่งนายมามีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนโต ส่วนลูกชายคนโตก็มีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนกลาง ส่วนลูกชายคนกลางก็มีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนเล็ก เอ แล้วแต่ละคนมีอายุเท่าไรกันน่ะ

4 เรามาเริ่มกันเลย อันดับแรกเรามาดูอายุลูกชายคนเล็ก ก่อนดีกว่า
ลูกชายคนเล็ก อายุ ปี

5 ลูกชายคนกลาง ก็มีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนเล็ก
อายุลูกชายคนกลาง × 2 = 12 อายุลูกชายคนกลาง = ปี

6 ลูกชายคนโต มีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนกลาง
อายุลูกชายคนโต × 2 = 24 อายุลูกชายคนโต = ปี

7 นายมา มีอายุเป็น 2 เท่า ของลูกชายคนโต
อายุลูกชายคนกลาง 24 × 2 = 48 นายมา จะมีอายุ = ปี

8 มาคำนวณอายุบุคคลทั้งหมดกัน
ลูกชายคนเล็ก อายุ 6 ปี ลูกชายคนกลาง อายุ 12 ปี ลูกชายคนโต อายุ 24 ปี นายมา อายุ 48 ปี = 90 ทั้งหมดอายุรวมกัน 90 ปีพอดี


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google