งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
เรื่องทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 ระบุทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมีได้
วัตถุประสงค์ ระบุทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมีได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 สารเคมีที่มีการใช้ในโรงงานของเรา
แผนกที่พวกเราทำงานมีการใช้สารเคมีอะไรบ้าง 1. 2. 3. 4. 5. แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
สารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางใดบ้าง ? แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 ทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี
สารละลาย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 ทางเข้าสู่ร่างกายที่สำคัญ
ทางเข้าสู่ร่างกายทางใดที่สำคัญที่สุด แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 ทางเข้าสู่ร่างกายที่สำคัญที่สุด
คำตอบ : ทางหายใจ : ตั้งแต่จมูก ถุงลม ถุงลมดี ถุงลมไม่ดี ภาพทางเดินหายใจส่วนปลาย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 ทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

11 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

12 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

13 การทดสอบความรู้หลังเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google