งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
เรื่องการแพร่กระจายของสารเคมีในร่างกาย จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
วัตถุประสงค์ 1. บอกการแพร่กระจายของสารเคมีในร่างกายได้ 2. ระบุความหมายของอวัยวะเป้าหมายได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 การแพร่กระจายของสารเคมีในร่างกาย
เมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกายแล้วมันไปไหน ? แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 การแพร่กระจายของสารเคมีในร่างกาย
ทางหายใจ ทางกิน ทางผิวหนัง เลือด โจมตี อวัยวะเป้าหมาย ซ่อนตัว เฉียบพลัน เรื้อรัง แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 อวัยวะเป้าหมายคืออะไร เป้าหมายการโจมตีของสารเคมี
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 ตัวอย่างอวัยวะเป้าหมาย
ทางหายใจ ทางกิน ทางผิวหนัง เลือด อวัยวะเป้าหมาย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 การแพร่กระจายของสารเคมี
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
อวัยวะเป้าหมาย ระบบทางเดินหายใจส่วนบน โอโซน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ บิวทิลแอลกอฮอล์ โครเมียม ปอด นิกเกิล โครเมียม เบอร์ริลเลี่ยม ฝุ่นทราย แอสเบสทอส ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ระบบประสาทส่วนกลาง สมอง เบนซีน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ คาร์บอนไดซัลไฟด์ แมงกานีส ตะกั่ว ปรอท แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
อวัยวะเป้าหมาย (ต่อ) ตา เบนซีนคลอไรด์ คิวโนน ครีซอล ผิวหนัง บิวทิลแอลกอฮอล์ ไตรคลอโรเอธิลีน ฟีนอล นิกเกิล ตับ คลอโรฟอร์ม คาร์บอนเตตระคลอไรด์ โทลูอีน ไต คลอโรฟอร์ม อะนิลีน ปรอท แคดเมียม โลหิต เบนซีน โทลูอีน คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเบนซีน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

11 เส้นทางการดูดซึม การกระจาย และการขับออกจากร่างกายของสารเคมี
เส้นทางการดูดซึม การกระจาย และการขับออกจากร่างกายของสารเคมี ทางเข้าสู่ร่างกาย การกิน การหายใจ การดูดซึมผ่านผิวหนัง จมูก/ปาก ของเหลว นอกเซลล์ ปาก ไขมัน ปอด ผม อวัยวะต่าง ๆ การกระจาย ในร่างกาย ทางเดินอาหาร เล็บ ตับ เนื้อเยื่อ กระดูก น้ำดี ผิวหนัง เลือด/น้ำเหลือง ปอด ไต อวัยวะอื่น ๆ ที่ขับของเสีย การขับออกจากร่างกาย อุจจาระ กระเพาะปัสสาวะ ลมหายใจออกจากปาก เหงื่อ น้ำนม น้ำตา น้ำลาย ปัสสาวะ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

12 การทดสอบความรู้หลังเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google