งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบแหล่งพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบแหล่งพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบแหล่งพลังงาน
บทนำ

2 เมล็ดธัญพืชและผลพลอยได้จากเมล็ดธัญพืช

3 เมล็ดธัญพืช (cereal grains)
เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ Gramineas - ข้าวเจ้า (rice, Oryza sativa) - ข้าวโพด (corn, Maize, Zea mays) - ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ (grain sorgham, Sorgham vulgare) - ข้าวสาลี (wheat, Triticum aestivum) - ข้าวบาร์เลย์ (barley, Hordeum vulgare or H.sativum) - ข้าวโอ้ต (oats, Avena sativa)

4 โปรตีนประมาณ 8-10% มี lysine, methionine, tryptophane และ Threonine ต่ำ มีมากในคัพภะ หรือปุ่มงอก (embryo germ) และเนื้อเยื่อ aleurone layer คาร์โบไฮเดรต 70% อยู่ใน endosperm ในรูป granules ย่อยได้สูงถึง 95 % เป็นแป้งที่ประกอบด้วย Amylose ประมาณ 25 % และ amylopectin 75 % ไขมัน 1-6% เป็น pamitic, oleic และ linoleic

5 - เยื่อใยมีมากในส่วนเปลือกนอก ปริมาณผันแปรตั้งแต่ 6-18 %
เมล็ดธัญพืชส่วนใหญ่เปลือกแข็ง เยื่อใยสูง - มี Ca ต่ำ แต่ P สูง แต่อยู่ในรูป phytate ซึ่งสัตว์กระเพาะเดี่ยวใช้ได้เพียง 30 % - มี วิตามิน A, D, riboflavin, pantothenic acid, B12 ต่ำ ยกเว้นข้าวโพดเหลืองมี carotene สูง embryo, aleurone layer

6 ส่วนประกอบของเมล็ดธัญพืช
Whole grain Hull (barley, oats, rice) Kernel (Caryopsis) seed Pericarp Endosperm Nucellar layer Seed coat (testa) Germ (embryo) Starchy endosperm Aleurone layer bran

7 คุณค่าทางอาหารของเมล็ดธัญพืช
DM ME Protein EE Ca CF P (Kcal/kg) Corn (Zea mays) Oats (Avena sativa) Rice (Oryza sativa) Sorghum (Sorghum bicolor) Wheat (Triticum aestivum)


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบแหล่งพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google