งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 37."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 37

2 Screen จอภาพมีหลายประเภท เช่น จอ Monochrome แสดงได้เฉพาะ text mode ขาวดำ, Hercules แสดงได้ทั้ง text mode และ graphic mode ขาวดำ, CGA แสดงได้ ทั้ง text mode และ graphic mode 4 สี, EGA แสดงได้ทั้ง text mode และ graphic mode 16 สี, VGA แสดงได้ทั้ง text mode และ graphic mode 256 สี, Super VGA ตามมาตรฐาน VESA (Video Electronics Standard Association) แสดงได้ทั้ง text mode และ graphic mode 2 ยกกำลัง 24 หรือ ประมาณ 16 ล้าน สี จอภาพทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นแบบ raster display ซึ่งมีหลักการทำงาน ดังนี้

3 electron gun red blue green vedio adapter video cable VRAM CRT RAM

4 จอแบบ noninterlaced

5 จอแบบ interlaced

6 Palette-Based video adapter palette table R G B VRAM CRT


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google