งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเกษียณก่อนกำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเกษียณก่อนกำหนด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเกษียณก่อนกำหนด
ปี พ.ศ. 2556

2 กรอบ ม.อ. อยู่ในกลุ่มที่มีข้าราชการอายุ 50ปี มากกว่าร้อยละ 20 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ 5% ของกลุ่มเป้าหมาย อายุราชการไม่เกิน 2 ปี ถึงวันเกษียณอายุ (30 กันยายน 2557) พ.ศ มีผู้ร่วมโครงการ 92 คน (วิชาการ 12 คน สายสนับสนุน 80 คน) ใช้งบประมาณ ล้าน 2

3 กรอบ แนวทางสำหรับ ปี 2556 ยกเลิกการจัดสรรโควตา มายังคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเฉพาะผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีแพทย์ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา งบประมาณไม่เกินวงเงินที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ปี 2556 วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ในกรอบปี 2557 เป็นต้นไป? 3

4 ขอบคุณครับ ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
Our Soul is for the Benefit of Mankind ขอบคุณครับ 4 4

5


ดาวน์โหลด ppt โครงการเกษียณก่อนกำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google