งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cryptoleamus montrouzieri

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cryptoleamus montrouzieri"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cryptoleamus montrouzieri
ด้วงเต่า Cryptoleamus montrouzieri ผู้ฆ่าเพลี้ยแป้ง

2 ที่มา : http://www.gaga.jes.mlc.edu.tw9602466.jpg

3 ลักษณะทางอนุกรมวิธาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cryptolaemus montrouzieri Mulsant. ชื่อสามัญ The mealybug destroyer Kingdom Animalia Phylum Arthropoda Class Insecta Order Coleoptera Family Coccinellidae Genus Cryptolaemus

4 The mealybug destroyer
ที่มา: ที่มา :

5

6

7 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ตัวอ่อนมี 4 ระยะ มีขนสีขาวปกคลุมลำตัว ความยาวประมาณ 9 มิลลิเมตร ดักแด้มีพฤติกรรมแบบ camouflage ที่มา : http//

8 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (ต่อ)
รูปไข่ ปกคลุมด้วยขนละเอียด หนวดมี 10 ปล้อง ยาว 4.0 – 4.7 มม. กว้าง 3.5 – 3.7 มม. สีน้ำตาลอ่อนถึงดำ ปีกสีดำ หัว อก ปลายปีกและ ท้องมีสีส้ม ที่มา : http//

9 ตัวอย่างการใช้ควบคุมที่ประสบผลสำเร็จ
ควบคุมเพลี้ยแป้งส้ม (Planococcus citri ) ในรัฐคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่มา : ที่มา :

10 * 5 วัน 50 วัน วงจรชีวิต 7-10 วัน 5-6 วัน * 4 ระยะ 12-17 วัน

11 อาหารของ Cryptolaemus montrouzieri.
ที่มา : ที่มา : ที่มา :

12 อาหารของ Cryptolaemus montrouzieri (ต่อ)
ที่มา: ที่มา: ที่มา: ที่มา:

13 ศัตรูธรรมชาติ Comperia sp. O. Hymenoptera F. Encyrtidae

14 ตัวอย่างการใช้ควบคุมที่ประสบผลสำเร็จ (ต่อ)
ควบคุมเพลี้ยแป้ง Maconellicoccus hirsutus ทำลายองุ่นและชบา ในประเทศอินเดีย ที่มา :

15 ตัวอย่างการใช้ควบคุมที่ประสบผลสำเร็จ (ต่อ)
ควบคุมเพลี้ยแป้ง ในพืช Heuchera micrantha เป็นผลสำเร็จในประเทศสเปน

16 การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ
ที่มา : Dharma (2002)

17 อัตราการใช้ แปลงปลูกและโรงเรือนกระจก 5 ตัวต่อพืช 1 ต้น
แปลงปลูกและโรงเรือนกระจก 5 ตัวต่อพืช 1 ต้น ในสวนผลไม้ 1,000-2,000 ตัวต่อเอเคอร์ ในบริเวณที่มีการ ระบาดของเพลี้ยแป้ง ปล่อย 1,250-12,500 ตัวต่อเอเคอร์ Michelakis และคณะ (1995) แนะนำให้ใช้ อัตราส่วนระหว่างตัวห้ำ : เหยื่อ เป็น 1:15

18 เวลาในการปล่อยด้วงเต่า
ปล่อยในช่วงเช้าหรือตอนเย็น

19 ตัวอย่างการค้าด้วงเต่าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
บริษัท Buglogical Control Systems ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอขาย C. montrouzieri จำนวน (ตัว) ราคา (เหรียญสหรัฐ) 25 50 100 200 300 500 1,000 29.95 39.95 47.95 69.50 89.50 148.25 198.00

20 ตัวอย่างการค้าด้วงเต่าผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
บริษัท Biocontrol Network ประเทศสเปน เสนอขาย C. montrouzieri ดังนี้ จำนวน (ตัว) ราคา (เหรียญสหรัฐ) 25 100 250 500 1,000 5,000 10,000 19.50 37.35 65.00 115.00 215.00 790.00 1,400.00

21 ตัวอย่างการค้าด้วงเต่าผ่านทางอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
บริษัท ARBICO Organics ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มา :

22 โดย.... นายวรวิทย์ ช่วยเอื้อ รหัสนักศึกษา 4740219
นายวรวิทย์ ช่วยเอื้อ รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt Cryptoleamus montrouzieri

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google