งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Alternative Energy Sources and Energy Mix Policy in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Alternative Energy Sources and Energy Mix Policy in Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Alternative Energy Sources and Energy Mix Policy in Thailand
Commented by Dr. Bundit Limmeechokchai สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ 3 ISSUES Alternative energy เพื่อความมั่นคงพลังงาน เสนอแนะ Energy Mix บทบาท Community-based energy management เช่น พลังน้ำ และชีวมวล

2 บทความประกอบด้วย 4 ส่วน
สรุปการคาดการณ์และเป้าหมายการใช้และการประหยัดในอนาคต Energy Scenarios Thailand PDP Scenario 2021 Conclusions สรุปการคาดการณ์และเป้าหมายการประหยัดได้กระชับ ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจหลักๆและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้ครบ (ตารางที่ 1, 2 และ 3) หัวข้อ 1.3 ในตารางที่ 4 นั้น การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำลดลงจาก 7950 GWh ในปี 2006 เป็น 3861 GWh ในปี 2021 (ทุบเขื่อน /น้ำแล้ง ?) Grouping of fuels: Coal, Oil and NG = LNG Power imported เพิ่มจาก 3.6% เป็น 8.8% (security ?) Annual growth rate = 5.7% (PDP2007)

3 Energy Scenarios ได้มีการทบทวนจากแหล่งหลักต่างๆ เช่น WETO, WEO2007 และ ETP2008 อย่างครบถ้วน
- Climate Scenarios in 2050 (450 ppm CO2)

4

5

6 Power Development Plan (PDP 2007)
ตารางที่ 5 ได้สรุปเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ดี ( ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในเอเชียและทั่วโลกต่างมุ่งมั่นในการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ยกเว้น ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทำการศึกษาเป้าหมายใหม่ ประเด็นอยู่ที่ว่า จะใช้พลังงานที่สะอาดกว่าให้คุ้มค่าและอย่างยั่งยืนได้อย่างไร 3.3 ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าตามแผน PDP2007 ประเทศไทยจะปล่อย CO2 เพิ่มขึ้นปีละ 4.5% (น้อยกว่า 5.7%) แต่เมื่อเทียบกับในเอเชียและทั่วโลกแล้วกลับไม่ได้ดีกว่า ในปี 2004 ประเทศไทยมี ค่า CO2 per capita = 4.5 ton/yr ในนณะที่ Asia Pacific = 3.5 Climate Scenarios: 1) No coal & Lignite after 2021 and 2) No Lignite after 2021 and No new coal after 2021 (reduction = GWh = 83% of Maximum EE)

7 4. บทสรุป ได้แสดงดังในตารางที่ 9 และ 10
สรุปได้ดีและยังเน้นถึง ต้นทุนที่เพิ่มของพลังงานทางเลือก แต่ ในตารางที่ 10 ใน scenarios ต่างๆ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปี 2021 No nuclear comes! ใช้แผน B1 และ B3 ? อย่างไรก็ตาม ในตารางที่ 10 ถึงแม้ว่าจะได้คำนึงถึงพลังงานทางเลือก ศักยภาพที่มี และ การปล่อย CO2 แล้วนั้น ทุก Scenario รวมถึง PDP2007 ก็ยังใช้ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าถึง 70% และ 75% สำหรับแผน B3 (Vulnerability ?) Energy Supply Security จากการใช้ เชื้อเพลิงเดี่ยวในการผลิตไฟฟ้าถึง 70-75%

8 Energy planning is done in the context of other considerations
Global CO2 Issues National Economy Energy System Electric System

9 ENERGY PLANNING, THE TRILEMMA
TODAY PROBLEM ENERGY PLANNING, THE TRILEMMA Social & Economy Energy Environment


ดาวน์โหลด ppt Alternative Energy Sources and Energy Mix Policy in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google