งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2003-03 : Microcat. ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2003-03 : Microcat. ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2003-03 : Microcat

2 ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

3 การออกแบบ เราจะแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนๆ ดังนี้  Hardware  LDR sensor  Controller  Drive Motor  Software  Program control

4 ความคืบหน้าของโครงการ  เราได้ทำการสร้างและทำการทดลองในสิ่งที่เรา ออกแบบไว้ทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังนี้

5 ความคืบหน้าของโครงการ

6 แสดงการทำงานของสิ่งที่ได้ทำมา ทั้งหมด  การทำงานของ sensor  การทำงานของ Microcontroller และวงจร Drive Motors

7 ปัญหาที่พบและอุปสรรค  ด้านเทคนิค อาทิ การต่อวงจร และ การ เลือกใช้วัสดุ  การทำงานของ Controller  การทำงานของ LDR sensors  การเชื่อมต่อ Component ต่างๆเข้าด้วยกัน

8 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป  แก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยให้หมด และให้การ ทำงานมีความผิดพลาดน้อยที่สุด  ทำการสร้างลายวงจรและบรัดกรีวงจรทั้งหมด เข้าด้วยกัน  แก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องตามตามแผนงานที่ วางไว้  นำไปทดสอบการทำงานกับ Micromouse และทำการแข่งขัน  จัดทำเอกสารการสร้าง Microcat

9 COE2003-03 : Microcat


ดาวน์โหลด ppt COE2003-03 : Microcat. ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google