งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมังคลาภิรัตน์จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุขาวดี 503040257-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมังคลาภิรัตน์จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุขาวดี 503040257-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมังคลาภิรัตน์จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุขาวดี 503040257-5

2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หลักการและเหตุผล  เฟซบุ๊กไม่มีการเก็บรวบรวมลิงก์ รูป และ สถานะที่ผู้ใช้กดถูกใจ ทำให้ยากในการค้นหา ภายหลัง  หากต้องการดูข้อมูลของเพื่อนหลายๆ คน ต้องเปิดดูข้อมูลทีละคน ทำให้เสียเวลา  ผู้ใช้บางคนต้องการให้สถานะไปโพสต์ที่อื่น ด้วย เช่น เพจส่วนตัว หรือทวิตเตอร์

4 วัตถุประสงค์  อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก  พัฒนาเฟซบุ๊กให้มีการทำงานที่ หลากหลายและตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้มากขึ้น

5

6 แอปพลิเคชันต้นแบบ  apps.facebook.com/fbpublishpage/  apps.facebook.com/crowdinfo

7 การโพสต์ข้อความไปยังเพจ

8 การโพสต์ข้อความไปยังเพจ ( ต่อ )

9

10

11

12 การรวบรวมโพสต์ที่ชอบ

13 การรวบรวมโพสต์ที่ชอบ ( ต่อ )

14

15

16

17 แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูล เพื่อน

18 แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูล เพื่อน ( ต่อ )

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt นายมังคลาภิรัตน์จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุขาวดี 503040257-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google