งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธารณรัฐสิงคโปร์  Singapore จัดทำโดย นางสาวรวิพร บัวแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธารณรัฐสิงคโปร์  Singapore จัดทำโดย นางสาวรวิพร บัวแสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาธารณรัฐสิงคโปร์  Singapore จัดทำโดย นางสาวรวิพร บัวแสง

2

3 ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าช่องแคบ มะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่าง มหาสมุทรแปซิฟิคกับมหาสมุทรอินเดีย และอยู่ตรงปลายแหลมมลายู เป็นเกาะที่ ประกอบด้วยเกาะหลายเกาะ ตัวเกาะ สิงคโปร์มีรูปร่างคล้ายพัดเพชรร่วง สิงคโปร์เปรียบเสมือนประตูทางคมนาคม ทางทะเล เป็นจุดแวะพักและจุดคุมการ เดินเรือติดต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค กับมหาสมุทรอินเดีย มีท่าจอดเรือสำหรับ ใช้ขนส่งสินค้าในทะเลใหญ่เป็นอันดับสอง ของเอเซียและมีปริมาณขนถ่ายสินค้ามาก เป็นอันดับสี่ของโลก

4 สิงโตทะเล Merlion เมอร์ไลออน (Merlion)หรือ สิงโตทะเล รูปปั้นนี้มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลายืนอยู่บนยอดคลื่น ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ คณะกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board) ในปีค.ศ และทั่ว โลกก็ถือกันว่าสิงโตทะเลตัวนี้คือ เครื่องหมายประจำชาติสิงคโปร์

5 ชิมอาหารสิงคโปร์

6 แผนที่ประเทศสิงคโปร์

7 Visit Singapore A World of Contrasts
Click here to play


ดาวน์โหลด ppt สาธารณรัฐสิงคโปร์  Singapore จัดทำโดย นางสาวรวิพร บัวแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google