งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Profile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Profile

2 ชื่อ วันเกิด อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก
อัครชัย กิจปรีชาวนิช 01/04/2535 19 165 cm 56 kg

3 ที่อยุ่ ศาสนา สัตว์เลี้ยง 99/37 ซ.งามวงศ์วาน44 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ พุทธ กุ้ง ปลา

4 กรุ๊ปเลือด อาหารที่ชอบ กีฬาที่ชอบ สีที่ชอบ วงดนตรีที่ชอบ โอ RH- อาหารญี่ปุ่น หมากฮอส ฟุตบอล ฟ้า SNSD

5 ประวัติการศึกษา อนุบาล สุดารักษ์ ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ปริญญา สุดารักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะอุตาหกรรมเกษตร

6 ครอบครัว

7 บิดา ชื่อ อายุ อาชีพ รศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช 58 ข้าราชการ

8 อุไรภรณ์ กิจปรีชาวนิช อายุ 55
มารดา ชื่อ อุไรภรณ์ กิจปรีชาวนิช อายุ 55 อาชีพ แม่บ้าน

9 พี่ชาย ชื่อ อายุ อาชีพ วรพล กิจปรีชาวนิช 27 พนักงานบริษัท

10 พี่สาว ชื่อ อายุ อาชีพ ชมพร กิจปรีชาวนิช 23 อาชีพอิสระ

11 THE END


ดาวน์โหลด ppt Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google