งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Association of Southeast Asian Nation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Association of Southeast Asian Nation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Association of Southeast Asian Nation

2 Welcome To Brunei

3 เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam
การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์ เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์ เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : 

4 ลักษณะทางภูมิประเทศ ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เขต Brunri-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong พื้นที่: 5,765 ตารางกิโลเมตร เป็นผืนแผ่นดิน 5270 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ 70% เป็นป่าเขตร้อน) และเป็นผืนน้ำ 500 ตารางกิโลเมตร ดินแดนอาณาเขต: รวม 381 กิโลเมตร เขตชายฝั่ง: 161กิโลเมตร ภูมิประเทศ: พื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้นเป็นภูเขาทางทิศตะวันออก และเนินเขาต่ำทางทิศตะวันตก

5 Clip Asean


ดาวน์โหลด ppt Association of Southeast Asian Nation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google